11-03-2010 Delfshaven

Stemgang Delfshaven rechtmatig

De deelraad van Delfshaven heeft na een marathon zitting van de commissie onderzoek van de geloofsbrieven het advies van de commissie unaniem en ongewijzigd aangenomen. Daarnaast zijn alle geloofsbrieven goedgekeurd. Daarmee zijn de verkiezingen in de deelgemeente onomkeerbaar rechtmatig verklaard en kunnen alle nieuwe deelraadsleden worden beëdigd op 11 maart aanstaande.

“Omdat zowel in Rotterdam als in de deelgemeente Delfshaven sinds de verkiezingen op 3 maart twijfel is gerezen over het rechtmatige verloop van de (deel)gemeenteverkiezingen, en omdat dit vanuit het oogpunt van geloofwaardige democratie een zeer onwenselijke situatie is. Heeft de commissie er alles aan gedaan om het rechtmatige verloop van de verkiezingen zodanig vast te stellen, zodat iedere zweem van onrechtmatigheid wordt weggenomen”, aldus het advies van de commissie.

Uit het onderzoek heeft de commissie geconcludeerd dat er geen wettelijke gronden zijn om tot een gedeeltelijke of gehele hertelling of een herstemming te besluiten. Volgens artikel P21 van de kieswet kan de raad namelijk alleen tot dergelijke maatregelen besluiten, als er een “ernstig vermoeden bestaat dat door een of meerdere stembureau’s zodanige fouten zijn gemaakt, dat zij van invloed zijn op de zetelverdeling”. De commissie heeft geen zodanige onrechtmatigheden kunnen constateren, dat deze van invloed zouden zijn op de zetelverdeling. Daarmee is de grondslag voor (gedeeltelijke) hertelling of herstemming niet aanwezig.


Post new comment

Uw e-mailadres wordt niet getoond op deze website.