23-04-2010 Hillegersberg-Schiebroek

Masterplan SMV-terrein vastgesteld door B&W op basis van onzorgvuldige informatie

Op 30 maart jl. heeft het vorig Dagelijks Bestuur een positief advies gegeven aan B&W over een aangepaste versie van het Masterplan SMV-terrein. Op 13 april jl. hebben B&W dit plan vastgesteld. Het vorig Dagelijks Bestuur was van mening met de aangepaste versie voldoende tegemoet te zijn gekomen aan de bezwaren van omwonenden en de deelraad. De VVD is het hier niet mee eens!

Zoals ook in het coalitieakkoord is beschreven, streven wij er naar dat het SMV-terrein (in belangrijke mate) park wordt. Dit komt niet terug in de aangepaste versie van het Masterplan. Daarnaast moet de deelgemeente haar bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening (terug) krijgen. Het SMV-terrein is geen project van stedelijk belang! We zijn blij dat het nieuwe Dagelijks Bestuur ook afstaand neemt van het genomen besluit. Met spoed zullen zij het gesprek aangaan met de hiervoor verantwoordelijk wethouder.


Post new comment

Uw e-mailadres wordt niet getoond op deze website.