02-11-2010 Hoogvliet

VVD Hoogvliet wil meer geld en inzet voor schoon, heel en veilig

Oppositiepartij VVD in Hoogvliet is het niet eens met de keuze voor het Dagelijks Bestuur (DB) om meer dan 300.000 euro te bezuinigen op het onderhoud van de buitenruimte. De VVD wil dat de voorgestelde bezuiniging op het onderhoud van wegen ongedaan wordt gemaakt en dat het niet gebruikte deel van de post onvoorzien wordt gebruikt voor straatreiniging. Inwoners van Hoogvliet klagen al jaren over het onderhoud van de straten in Hoogvliet. Het budget vanuit de stad is niet toereikend. Er kan ook  efficiënter gewerkt worden, maar dan nog zal de achterstand niet weggewerkt worden. De VVD vindt het onterecht dat de burger hiervan de dupe wordt en zal vandaag voorstellen doen om extra geld vrij te maken voor de buitenruimte.

Ook is de VVD niet tevreden over de inspanningen tot nu toe en de plannen voor de toekomst  om de economie en het ondernemerschap in Hoogvliet te bevorderen. De VVD wil hier meer inspanning zien. Eerder gedane toezeggingen door de voorzitter van de Deelraad dhr. Smits (Nieuw Hoogvliet) om de VVD tegemoet te komen ten aanzien van het onderhoud van de buitenruimte en economie zijn niet waargemaakt.

De VVD is blij dat het budget voor veiligheid in stand blijft maar wil wel dat het DB het veiligheidsbeleid (controle hier, actie daar) minder vaag maakt door strakke afspraken met  Stadstoezicht en politie. Frans Henninger, fractievoorzitter : "De VVD is blij met het positieve resultaat van de begroting, zeker gezien de grote bezuinigingen die noodzakelijk zijn. Wel jammer dat het Dagelijks Bestuur zo vaag is over de consequenties van de gemaakte keuzes voor de inwoners van Hoogvliet.” De VVD zal het DB hierover kritisch bevragen!


Post new comment

Uw e-mailadres wordt niet getoond op deze website.