05-06-2012 VVD Rotterdam

Stadstoezicht goed op weg, kan beter

Dankzij de inzet van stadswachten is de stad er op diverse fronten beter aan toe. Op een aantal punten kan het optreden van Stadstoezicht worden verbeterd. Dat concludeert de VVD Rotterdam na bestudering van het Rekenkamerrapport ‘Horen, zien en schrijven’. Vice-fractievoorzitter Jan-Willem Verheij: “Uit het onderzoek blijkt dat stadswachten vooral parkeerbonnen uitschrijven, terwijl ze er ook zijn om andere zaken als zwerfvuil op straat en hondenpoep aan te pakken. Dat zijn zaken waar veel Rotterdammers zich flink aan ergeren en dat zou dus meer prioriteit moeten krijgen."

Ook stelt de Rekenkamer dat er bij de training van stadswachten weinig aandacht is voor communicatieve vaardigheden. De medewerkers hebben vooral moeite met het beheersen van escalerende situaties, als er een flinke discussie met overtreders ontstaat. Daar moet volgens de VVD meer aandacht voor komen.

Dat een groot deel van de aanbevelingen van de Rekenkamer door het college van B&W 'achterhaald' wordt genoemd, is wat de VVD betreft een positief signaal. Het betekent dat veel van de aanbevelingen om Stadstoezicht te verbeteren al door het college zijn opgepakt. Verder gaan met die verbeteringen is noodzakelijk.

De VVD benadrukt dat stadswachten belangrijk zijn voor de veiligheid in de stad. “De stadswachten doen dagelijks op straat hun werk, weten wat er speelt en vervullen daarmee een nuttige rol. Dit neemt echter niet weg dat er een aantal zaken nog verder verbeterd moeten worden”, aldus Verheij.


Post new comment

Uw e-mailadres wordt niet getoond op deze website.