14-11-2011 VVD Rotterdam

Terugblik op de begrotingsbehandeling

Afgelopen weken stonden op het Rotterdamse gemeentehuis in het teken van de begroting voor het jaar 2012. Na een lange vergadering op dinsdag en een nog langere vergadering op donderdag, die rond drie uur ’s nachts was afgelopen, kwam er een einde aan een lang traject. De VVD Rotterdam publiceerde de afgelopen weken regelmatig artikelen over de begrotingbehandeling. Hieronder een kort overzicht.

De VVD diende bij de behandeling in totaal zeven moties in. Hierin wordt het College gevraagd om een bepaald beleid uit te voeren. Vier van deze moties zijn door de gemeenteraad aangenomen.

Onderzoek naar parkeergarages
Het College gaat een onderzoek doen naar de mogelijkheden om gemeentelijke parkeergarages te verkopen of in beheer uit te besteden. De VVD diende hier een motie over in, die medeondertekend werd door GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA.

Afvalstoffenheffing en subsidies
Ook de motie van de VVD en Leefbaar Rotterdam over afvalstoffenheffing is aangenomen. De partijen vinden dat Rotterdammers die avfalstoffenheffing betalen niet hoeven op te draaien voor de kosten van kwijtschelding daarvan voor stadsgenoten met een smalle beurs. In de voorstellen van het college gebeurt dat wel en stijgt de afvalstoffenheffing in 2014 met zo'n 50 euro per huishouden. Met de motie is afgedwongen dat dit in het voorjaar, wanneer de gemeenteraad over het Rotterdamse armoedebeleid praat, nog eens goed tegen het licht wordt gehouden.

Een ander succes voor de VVD is het verminderen van administratieve rompslomp bij het aanvragen van subsidies, door de verslagplicht bij kleine subsidies af te schaffen. Ten slotte is er nog een VVD-motie aangenomen waarin het College wordt opgedragen om een set financiële spelregels op te stellen. Deze Rotterdamse ‘Zalmnorm’ moet duidelijkheid geven over hoe de gemeente met mee- en tegenvallers moet omgaan.

Wachtgeld voor raadsleden
De motie die de VVD samen met de SP indiende over het afschaffen van wachtgeld voor raadsleden, is door de gemeenteraad niet aangenomen. Ook het inzetten van ambtenaren als toezichthouder bij speeltuinen en een onderzoek naar de mogelijkheid om sportpedagogen in te zetten bij sportverenigingen wisten geen meerderheid te behalen in de gemeenteraad.

De VVD tekende ook een aantal moties van andere partijen mee. Dankzij een van deze moties blijft het milieuteam van de gemeente Rotterdam, dat onderzoek doet naar zware milieudelicten, nog minstens een halfjaar bestaan. Ook een motie om het aantal ‘verlaatjes’ in de horeca van 10 naar 15 per jaar te verhogen, wist een meerderheid te behalen. Hierdoor kunnen horecaondernemers straks 15 keer per jaar later sluiten dan zij normaal moeten doen, in plaats van tien keer.


Hier vindt u het dossier met al het nieuws rondom de begrotingsbehandeling.


Post new comment

Uw e-mailadres wordt niet getoond op deze website.