zoeken
Nieuws

De Inlichtingenplicht een handje makkelijker gemaakt.

01 oktober 2021
detail iamge

Tim Versnel heeft met zijn motie “Handje helpen” het naleven van de Inlichtingenplicht voor bijstandsontvangers makkelijker gemaakt. De Inlichtingenplicht betekent dat bijstandsontvangers het bij de gemeente moeten melden als er in hun leven “feiten of omstandigheden” veranderen die invloed zouden kunnen hebben op hun recht op bijstand. Dat kan gaan om een nieuwe baan, een verhuizing of het ontvangen van een geldbedrag, maar ook om heel veel kleinere zaken die veel minder duidelijk zijn. 

Bijstandsgerechtigden moeten steeds zelf die afweging maken en het bij de gemeente melden. En hier gaat het jaarlijks voor miljoenen euro’s fout. Omdat het onduidelijk is wat wel of niet gemeld moet worden, wordt de afweging vaak niet goed gemaakt - meestal zonder dat er sprake is van kwade wil. Daarnaast is de manier waarop men een melding moet doen te ingewikkeld. Er moet een pdf-formulier worden gedownload, geprint, ingevuld en daarna bij de gemeente ingeleverd. Dat zijn veel handelingen die ingewikkeld zijn, zeker voor laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Met zijn motie wil Tim Versnel de inrichting van dit proces vergemakkelijken en vermenselijken en de bijstandsontvangers een handje helpen. Hij wil dat de gemeente efficiënt en effectief gebruik gaat maken van bestaande technologie die in het bedrijfsleven al veel wordt gebruikt om dienstverlening mensgerichter te maken, om bijstandsontvangers bij hun inlichtingenplicht te helpen. Dit kan in de vorm van een telefonische of digitale assistent die met een vaste regelmaat de bijstandsgerechtigde op een vriendelijke manier eraan herinnert om iets te melden. Door het beantwoorden van simpele vragen kan worden bepaald of er iets te melden is. Bij behoefte kan iemand doorgeschakeld worden naar een consulent. De ingevoerde informatie en de al beschikbare informatie zorgen ervoor dat de consulent al genoeg informatie heeft om de vervolgstappen te vergemakkelijken. 

Wethouder Moti was al enthousiast over het idee van Tim en gisteren heeft de Rotterdamse raad ook voor zijn plan gestemd. Het is nu aan de gemeente Rotterdam om van dit plan werkelijkheid te maken. WORD VVD'ER