Nieuws

De toekomst van de Rotterdamse economie

10 september 2023

It’s the economy, stupid!

Met deze woorden won Bill Clinton in 1992 de presidentsverkiezingen van Bush senior. Hij begreep hoe belangrijk het is om aandacht te blijven besteden aan de economie. Mensen willen een baan en een goed salaris zodat zij in hun eigen bestaanszekerheid kunnen voorzien.

Een goede economie die zorgt voor welvaart en banen. De politiek in Nederland lijkt niet geïnteresseerd in het thema economie. Het politieke sentiment over het (grotere) bedrijfsleven is ronduit negatief. Op het moment dat Shell, Unilever en DSM hun hoofdkantoren buiten Nederland verplaatsten, leverde dat niet meer op dan een rimpeling in de politieke vijver. Vreemd! Juist omdat we deze bedrijven nodig hebben voor enerzijds werkgelegenheid en anderzijds investeringen in innovatie en de energietransitie. Het bedrijfsleven is de motor van onze economie en dus van toegevoegde waarde voor onze samenleving. Dus kunnen we het ook eens hebben over de grote bijdragen van het bedrijfsleven aan ons land? Zonder bedrijven geen banen! Zonder bedrijven veel minder innovatie en verduurzaming!

Ook hier in Rotterdam staat de economie én de toekomst van onze economie niet hoog op de politieke agenda. Rotterdam is een MBO-stad en een MKB stad. Groot geworden door een aantal sectoren, zoals de haven en maakindustrie. De afgelopen periode hebben Unilever en Hunter Douglas hun productiefaciliteiten op Zuid gesloten. Toch werd daar in de politieke arena van Rotterdam nauwelijks zorgen over gemaakt. Wel spreken we steeds over de banen voor onze MBO-ers, dan hebben we ook die bedrijven nodig.

Het is van groot belang ons af te vragen hoe we onze economie willen laten ontwikkelen, waar we in willen investeren, waar we onze bedrijven een plek geven. Wat voor economie willen we hebben in onze stad? Rotterdam is uitstekend gepositioneerd om zich verder te ontwikkelen in hydro-tech, food, de medische sector, circulaire productie, energie- en klimaattransitie. De ontwikkeling van onze haveneconomie hebben we goed in beeld met de havenvisie. Alleen dat geldt niet voor onze niet-havengerelateerde sectoren. We hebben alle sectoren nodig, niet alleen de haven.

Daarom hebben we afgelopen donderdag in de Gemeenteraad, met steun van DENK en D66, een motie ingediend waarin we aan de Wethouder Economie hebben gevraagd ons inzicht te geven in de visie van het College op het economisch perspectief van Rotterdam. De gemeenteraad heeft de motie unaniem aangenomen. Een mooie start! 

De Rotterdamse VVD blijft zich inzetten voor een mooie toekomst van de Rotterdamse economie.

Aan de slag voor Rotterdam