zoeken
Nieuws

Karremans: Dit is nou groenrechts

detail iamge

ROTTERDAM 17 JUNI 2020 – De gemeente investeert de komende jaren fors in een groenere, mooiere, en veiligere stad. Bovendien wordt er hard doorgebouwd, zodat veel meer mensen in onze geweldige stad een eigen plekje kunnen vinden. VVD-fractievoorzitter Karremans: ‘Dit is nou groenrechts. En het voelt goed.’ 

Groene kroonjuwelen

In de Voorjaarsbrief trekt het College fors geld uit voor de aanleg van zeven nieuwe groene kroonjuwelen voor de stad. Op zeven plekken, zoals het Alexanderplein, de Blaak en de Maashaven, wordt op grote schaal beton en steen vervangen door bomen en parken. Karremans: ‘Deze vergroening gaat de stad nog zoveel vetter maken. Het is belangrijk dat we dat niet alleen in het centrum doen, maar juist ook in Oost en op Zuid. Wethouder Wijbenga is er terecht trots op dat dat is gelukt. De bewoners daar verdienen het om nog meer onderdeel te worden van de vooruitgang van de stad.’

 Alles op alles voor veiligheid

Dit College trok al alles uit de kast om de veiligheid in de stad te verbeteren, en gaf daar al meer geld aan uit dan ooit tevoren. Een reeks incidenten met steekwapens, schietpartijen en geweld tussen groepen jongeren heeft laten zien dat het nog niet genoeg was. ‘Daarom doen we er nu nóg een schep bovenop’, zegt Karremans. Het College vervangt binnen een jaar alle toezichtscamera’s met hypermoderne hogeresolutie-camera’s, zodat geen dader meer ontkomt. Ook wordt geld uitgetrokken voor veiligheidsmedewerkers die zich specifiek op risicovolle jongerengroepen richten en voor toezichthouders die woonoverlast aanpakken. 

 Doorbouwen

‘Tijdens de vorige crisis is de bouw van nieuwe woningen volledig ingestort, en daar hebben we nu nog steeds last van. Dat willen we koste wat koste niet opnieuw laten gebeuren. Wethouder Kurvers heeft een uitstekend pakket besluiten genomen om te zorgen dat we doorknallen met de bouw’, zegt Karremans. Het College gaat een groot aantal bouwprojecten medefinancieren, om te zorgen dat ze doorgaan. Het gaat bijvoorbeeld om 3.700 woningen in Feyenoord City, 2.400 woningen in Hart van Zuid, en 1.000 woningen bij de Alexanderknoop.

Ook wordt er 5 miljoen euro gereserveerd om projecten die door de crisis net niet rondkomen het laatste zetje te geven. Karremans: ‘Dit is Poetsen met een hoofdletter P.’ 

Afvaloverlast aanpakken Bouwen voor starters Misdaad mag niet lonen Rotterdam sterk tijdens corona Vincent Karremans
WORD VVD'ER