Nieuws

Een levendige Bergse Dorpsstraat

16 december 2022

De Bergse Dorpsstraat is al jaren het bruisende hart van Hillegersberg. Na een aantal jaren gekampt te hebben met leegstand, is het winkelgebied inmiddels weer florerend. Ondernemers en vastgoed eigenaren hebben zich enorm ingespannen om het winkelgebied weer vitaal te krijgen met als gevolg dat er nagenoeg geen leegstand is.

 

In het ontwerpbestemmingsplan Kern en Plassen was opgenomen dat in het zuidelijk deel van de Bergse Dorpsstraat er zich geen ondernemers met detailhandelsbestemming meer mochten vestigen. Dit betekent dat als er een pand, waar momenteel geen winkel gevestigd is, leeg komt te staan hier geen nieuwe winkel voor in de plaats mag komen. Dit is niet in het belang van de levensvatbaarheid van het winkelgebied.

 

Dankzij de inzet van raadsleden; Diederik van Dommelen & Dieke van Groningen en wijkraadsleden; Caroline Engels & Jaco de Hoog is een levendige Bergse Dorpsstraat gegarandeerd. Zo is het plan om in de toekomst detailhandel in de Bergse Dorpsstraat gedeeltelijk te verbieden van tafel. Bekijk hier de video:

 

Aan de slag voor Rotterdam