Nieuws

Energietransitie: Bedrijven willen wel, maar kunnen niet!

19 mei 2023

Woensdag besprak de Rotterdamse Gemeenteraad het Klimaat Actieplan voor Rotterdam. Namens de Rotterdamse VVD benadrukte Raadslid Marike Abrahamse de problemen waar bedrijven in de haven tegen aanlopen. Ze riep het college op ook dit te verwerken in het plan. Abrahamse: “Bedrijven willen wel verduurzamen, maar ze kunnen het niet. Het grootste probleem is het vinden van personeel.” Dit werd ook genoemd door de voorzitter van Deltalinqs op hun jaarlijkse diner op maandagavond. Het raadslid vroeg daarom in het debat aan de wethouder Haven om met de bedrijven in de Haven en de MBO’s, HBO's en universiteiten van onze stad te zoeken naar een oplossing.

Ook de netcapaciteit en vergunningsprocessen zorgen voor vertraging. “Ik hoor dat bedrijven nu al te horen krijgen van de netbeheerders dat er geen netcapaciteit is voor elektrificering van processen die nu op gas lopen,” aldus Marike Abrahamse. Ze pleitte daarom voor maatregelen. Op korte termijn zijn er oplossingen zoals inspelen op piekmomenten nodig, maar op de lange termijn ook de verzwaring van het elektriciteitsnet en een betrouwbare overheid die dit kan leveren. Daarom stuurt de Rotterdamse VVD aan op het zoeken van kapitaalinjecties voor netbeheerders om het elektriciteitsnet te verzwaren en het blijven lobbyen bij het Rijk. Ook kernenergie kan de haven helpen met de toevoer van stroom door het plaatsen van een of meerdere kleine reactoren in de haven. “En de vergunningverlening van de gemeente mag het proces niet vertragen. Dit gebeurt nu nog te vaak. Het moet sneller en makkelijker.”

‘s Ochtends werd ook het Rotterdams WeerWoord besproken. Een plan van VVD-wethouder Vincent Karremans om Rotterdam te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals warmere zomers en hevige regenval.

“Met dit plan worden weer mooie stappen gezet richting onze ambities voor een Gers Groene stad,” vertelt Abrahamse enthousiast. Er komt 20 hectare groen bij en het plan zorgt ervoor dat we dit ook met bewoners en wijkgericht kunnen doen. “Als we kijken naar de hittegolf afgelopen zomer, maar ook de overstromingen die we steeds vaker zien, dan moeten we aan de slag,” zegt Marike Abrahamse. Wel ziet het raadslid nog ruimte voor vergroening door het uitbreiden van groene daken, ook via subsidiemogelijkheden voor bedrijven. In versteende wijken, zoals in Rotterdam-West, is dit nodig om de hitte tegen te houden.

De Rotterdamse VVD is blij dat met het Klimaat Actieplan Rotterdam een begin is gemaakt aan het overzichtelijk maken van al het Rotterdamse beleid om de klimaatdoelstellingen te halen. Wel zien wij nog grote uitdagingen voor de stad en dan met name voor het bedrijfsleven in de haven. 

Kortom, bedrijven willen wel, maar kunnen niet. En het is nu aan ons en het Rijk om er samen met het Rotterdamse bedrijfsleven voor te zorgen dat deze barrières worden weggenomen. Dit is de boodschap die ik woensdag in het commissiedebat over het Klimaat Actieplan heb meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders.

Lees het Klimaat Actieplan Rotterdam hier.

Lees het Programmakader Rotterdams WeerWoord hier.Aan de slag voor Rotterdam