zoeken
Nieuws

Energietransitiefonds goed geregeld

02 oktober 2020
detail iamge

Deze week is het Rotterdamse Energietransitiefonds (ETF) vastgesteld. Een belangrijke stap in de transitie! Vanuit dit fonds worden projecten gefinancierd die bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de CO2-uitstoot en het creëren van banen. Omdat er veel geld in het fonds wordt gestopt, zijn goede controles heel belangrijk. Daarom hebben Dieke van Groningen en Jan-Willem Verheij twee zaken geregeld: het instellen van een Raad van Commissarissen en rapportage over de voortgang via twee wethouders.

Voor het ETF zal €100 miljoen beschikbaar worden gesteld. Het idee is wel dat het geld weer terugvloeit en opnieuw kan worden gebruikt (revolverend). Het fonds is uiteraard geen blanco cheque voor allerlei duurzame initiatieven. Zo moet een initiatief waar het fonds in investeert voldoen aan strenge criteria en moet het gaan om een transitieopgave die zonder een investering uit dit fonds het niet zal halen. Ook is Dieke van Groningen tevreden dat altijd het effect op het economisch vestigingsklimaat én de werkgelegenheid wordt meegewogen. Zeker nu draait het om banen, banen, banen.

Natuurlijk is het ETF wel een spannende stap. Het is veel geld en de gemeente begint niet elke dag een fonds van deze omvang. Daarom is het essentieel om aan de voorkant zaken goed te regelen en te zorgen voor voldoende sturingsmaatregelen. Allereerst heeft Van Groningen samen met Jan-Willem Verheij geregeld dat er een Raad van Commissarissen (toezichthouders) wordt ingesteld (motie). Dat is in lijn met ander beleid van de gemeente. Ook hebben Van Groningen en Verheij een scheiding tussen vakwethouder Duurzaamheid en wethouder Financiën geregeld (motie). Van Groningen: “Beide wethouders gaan over het fonds, vanuit hun eigen portefeuilles, duurzaamheid of financiën. Dat moet ook in de rapportages terug te zien zijn.”

Ook heeft de Rotterdamse VVD dit moment gebruikt om de taboe op kernenergie te doorbreken. Dit onder andere omdat de landelijke VVD hier nu ook mee naar buiten is gekomen. We juichen alle duurzame energievormen aan en zijn realistisch. Alleen met een mix van duurzame energiebronnen kunnen we voldoen aan de vraag.

Kortom, we zetten concrete stappen in de energietransitie. We gaan serieus aan de slag met de opgaven. Maar in plaats van zomaar geld investeren, zijn er nu ook goede criteria en controles ingericht. En door die combinatie, heeft de Rotterdamse VVD het vertrouwen dat dit fonds Rotterdam écht vooruit gaat helpen.

Duurzaamheid als groeimotor Dieke van Groningen Diederik van Dommelen
WORD VVD'ER