zoeken
Nieuws

Feyenoord City

12 november 2021
detail iamge

Gisteren tijdens de raadsvergadering is er uitgebreid gesproken over de recente ontwikkelingen bij Feyenoord City. Het debat werd gevoerd door raadslid Jan-Willem Verheij.

Feyenoord kan op dit moment geen beslissing nemen over een nieuw stadion. Daarmee is het een feit dat niet aan de position paper en het amendement “een spannende finale” wordt voldaan.  Als Rotterdamse VVD begrijpen we dat er gezien de ontwikkelingen in de bouw nu geen beslissing gemaakt kan worden door Feyenoord. Feyenoord gaat de tijd tot aan de zomer gebruiken om na te denken. Als Rotterdamse VVD wachten we met belangstelling af welke keuze Feyenoord maakt. We zijn bereid om te kijken waar Feyenoord te zijner tijd mee komt. 

Twee zaken blijven voor ons overeind staan, namelijk de twee essentiële voorwaarden die we in 2017 ook stelden aan de financiële bijdrage van de gemeente. Ten eerste moet de stadionontwikkeling maatschappelijke meerwaarde bieden. Alleen een tribune van waar voetbal gekeken wordt is niet voldoende, het moet het gebied en de stad vooruit helpen. Ten tweede moet het publieke geld wat we er in steken ook weer terug komen. Alleen een plan dat een positieve businesscase heeft en waarin terugbetaling aan de gemeente uit kan, komt in aanmerking. Uiteindelijk is het aan Feyenoord om te bepalen wat ze wil met het stadion, dat is niet aan de gemeenteraad van Rotterdam. 

Wij als gemeente gaan over de gebiedsontwikkeling. Het gebied van het Varkenoordse Viaduct tot aan de sportcampus heeft, na jaren niemandsland te zijn, behoefte aan ontwikkeling. Voor al die woningzoekende in Rotterdam, die hebben behoefte aan de 3.770 woningen die in dit gebied gebouwd zouden worden. Daarom is voor de VVD duidelijk met die ontwikkeling gaan we door. Jan-Willem Verheij
WORD VVD'ER