zoeken
Nieuws

Gelijke monniken, gelijke kappen

30 juni 2020
detail iamge

In Nederland zijn we allemaal gelijk voor de wet, behalve als je geluidsoverlast veroorzaakt. Voor geluid vanuit kerken, moskeeën en andere religieuze gebouwen gelden namelijk niet de geluidsregels die voor de rest van de stad wel gelden. Als er geluidsoverlast is, hebben de slachtoffers daarvan nu geen poot om op te staan. Dat past niet bij een stad waar vrijheid en gelijkwaardigheid zo belangrijk zijn. Daarom heeft raadslid Tim Versnel een voorstel ingediend om dat te veranderen.

Rotterdam is een superdiverse stad, met mensen uit alle culturelen of geloven. Versnel: ‘Het is belangrijk dat iedereen ook uiting kan geven aan z’n geloof, cultuur, of andere identiteit. Dat is vrijheid! Maar: dit werkt alleen als iedereen zichzelf daarin een beetje beperkt. Je dringt je eigen geloof, cultuur, of andere identiteit niet aan anderen op.’ Meestal gaat dat goed.

Voor de gevallen waar het níet goed gaat, zijn er regels. Dan treedt de overheid op. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast. ‘Dan komt DCMR langs, wordt het geluid gemeten en als het te hard is, dan krijg je van de politie het bevel om het zachter te doen. Het gekke is alleen: religieuze instellingen mogen helemaal zèlf bepalen hoe vaak en hoe hard ze geluid maken. Waarom? Omdat er geen regels voor zijn gesteld’, aldus Versnel.  

De gemeente kan mag zulke regels gewoon stellen. Dat is vastgelegd in de Grondwet en de Wet Openbare Manifestaties. De hoogste rechters die we kennen, de Raad van State en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, hebben dat herhaaldelijk bevestigd. Het stellen van geluidsnormen aan religieuze activiteiten zoals die ook voor andere activiteiten gelden, is géén inperking van de Vrijheid van Godsdienst. Maar: In Rotterdam is het nooit gedaan. Wij vinden dat dit nu moet gebeuren. Daarom heeft Versnel daar een voorstel voor ingediend. ‘Voor liberalen is dit gewoon een kwestie van principe. Gelijk monniken, gelijk kappen. En geluidsnormen.’

Het voorstel is donderdag in stemming gebracht. Mede door het ontbreken van de steun van Leefbaar Rotterdam, heeft het voorstel het helaas niet gehaald. Eeuwig zonde, want het moment was daar.

Krachtig Rotterdammerschap Tim Versnel
WORD VVD'ER