zoeken
Nieuws

Initiatiefvoorstel: Varend ontgassen goed geregeld. Op naar een schone lucht zonder giftige gassen.

21 februari 2019
detail iamge

Sinds mensenheugenis wordt er in en rond de Rotterdamse haven ontgast. De belangrijkste reden om te ontgassen is het voorkomen van verontreiniging van de volgende vloeibare lading. Na het lossen blijven restdampen achter die kunnen reageren met nieuwe vloeibare lading. In heel Europa, dus ook Rotterdam en omstreken, wordt in de praktijk onderweg naar de volgende lading varend ontgast.

Het probleem met betrekking tot varend ontgassen is complex en bestaat uit vier elementen. Allereerst geldt er sinds 2015 in de provincie Zuid-Holland een verbod op het varend ontgassen van benzeen en meer dan tien procent benzeenhoudende stoffen. Echter is het handhaven en beboeten in de Rotterdamse wateren nog lastig, want het is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Ten tweede zijn er praktisch gezien op dit moment nog zeer weinig ontgassingsfaciliteiten aan de kades om aan de vraag te kunnen voldoen. Ten derde zijn er belemmeringen op het gebied van de vergunningsaanvraag en is er onduidelijkheid over de vraag of de te ontgassen lading wel of niet als restproduct beschouwd gaat worden. Ten slotte dient goed te worden gekeken naar wie er voor de kosten gaat opdraaien. 

Van Groningen: ‘Iedereen kijkt naar elkaar, en toch gebeurt niets. In samenwerking met onder andere Jeannette Baljeu (gedeputeerde Zuid-Holland) en Caroline Nagtegaal-van Doorn (Europarlementariër) is dit initiatiefvoorstel ontstaan. Het is de hoogste tijd dat er serieuze maatregelen worden genomen om het varend ontgassen in goede banen te leiden. 

Daarom een Rotterdams daadkrachtig, strategisch en pragmatisch initiatiefvoorstel. Met daarin een aanpak die uitgaat van samenwerking op alle bestuurslagen, en met het bedrijfsleven.’ In de aanbevelingen wordt daarom ingezet op: (1) preventie en bewustwording, (2) vergroting van de pakkans en (3) uitbreiding van de capaciteiten. Zo wordt er gevraagd om te lobbyen voor een verbod op varend ontgassen in de regio Groot-Rotterdam en door middel van een pilot beperkingen weg te nemen voor het plaatsen van ontgassingsinstallaties. Bovendien vraagt Van Groningen in het voorstel om in samenwerking met het Havenbedrijf geschikte locaties voor installaties aan te wijzen èn te lobbyen om de uitstoot van deze dampen te oormerken als restproduct.

 

Het initiatiefvoorstel inzien? Klik hier!

Energietransitie Dieke van Groningen
WORD VVD'ER