Nieuws

Kruideniersmentaliteit geeft ons geen goede CEO voor het havenbedrijf.

24 mei 2023

ROTTERDAM - De Rotterdamse VVD maakt zich grote zorgen over de werving van een nieuwe CEO voor het havenbedrijf. “De huidige discussie over het salaris brengt onze Rotterdamse haven grote schade toe”, zegt raadslid Dieke van Groningen. “Het zou NIET moeten gaan over salaris, WEL over de juiste persoon voor onze haven". Van Groningen heeft vragen gesteld aan de wethouder.

De Rotterdamse VVD vindt het havenbedrijf cruciaal voor het functioneren van de haven en de wereldwijde positie van de haven. De beoogde CEO moet kunnen acteren in een complex, zwaar concurrerend internationaal krachtenveld. “Een nieuwe bestuurder moet zich hier goed in kunnen bewegen en een stevige gesprekspartner zijn. In Nederland en vooral internationaal. De CEO is hèt visitekaartje van de Rotterdamse haven”, zegt Dieke van Groningen.

Het zou dus moeten gaan om het profiel van de beoogde CEO, de Rotterdamse VVD wil de juiste persoon op de juiste plek. De Rotterdamse VVD heeft ook begrepen dat de meningen tussen overheidskringen en aandeelhouders uiteenlopen, met als gevolg dat er tot op heden geen nieuwe CEO is gevonden. “Deze stad heeft geen kruideniersmentaliteit nodig. "Wel gewoon een goede CEO die de belangen behartigt van onze fantastische haven”, aldus Dieke van Groningen.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen. 

Aan de slag voor Rotterdam