Nieuws

Ontwikkelen Oostflank grote stap om van Rotterdam één stad te maken

18 september 2023

De gemeente is momenteel hard aan het werk met het project Oostflank, een plan dat zich uitstrekt van Prins Alexander tot aan Zuidplein en dat invloed heeft op heel Rotterdam. Dit plan zorgt ervoor dat Rotterdam meer dan voorheen fysiek één stad wordt. De meerwaarde voor Zuid wordt nog wel eens vergeten in alle discussies. De investeringen in Oostflank en de 3e stadsbrug vragen om visie en daadkracht, twee dingen waarvan veel mensen in toenemende mate afvragen of de overheid hiertoe nog wel in staat is.

Zuid wordt een aantrekkelijke plek voor ondernemers en bewoners. Wil je kind graag uit huis wonen? Zoek je zelf een nieuwe woning in het betaalbare segment? Wil je doorstromen naar een woning in het middensegment? Oostflank omvat de bouw van 30.000 woningen waarvan 10.000 op Zuid, een grote impuls voor bestaande wijken als Bloemhof en Hillesluis, een enorme verbetering van de bereikbaarheid, meer onderwijsmogelijkheden, meer arbeidspotentieel voor het bedrijfsleven in de hele stad en meer mogelijkheden voor het MKB. Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in het verbeteren van de leefomgeving van bewoners.

Deze ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt met de komst van de 3e stadsbrug tussen Kralingen en IJsselmonde. Over die stadsbrug is en wordt veel gezegd, want waarom nou een brug? Elke succesvolle ontwikkeling begint met goede infrastructuur. Goede infrastructuur trekt private investeringen aan, bedrijven vestigen zich graag op bereikbare plekken en goede infrastructuur zorgt letterlijk en figuurlijk voor verbinding. En juist die verbinding tussen Noord en Zuid is wat we zoeken, een verbinding die we in een ander deel van de stad al hebben kunnen brengen. Al sinds 1968 lag er een metroverbinding tussen Centraal Station en Zuidplein. Maar het was de Erasmusbrug die voor de verbinding moest zorgen.

Met de beoogde Cultuurcampus, mogelijk de nieuwe faculteit van de TU Delft en de nieuwe plannen van Feyenoord City en Feijenoord XL, bouwen we aan een robuust stadsdeel waar niet alleen gewoond, maar ook gewerkt en gerecreëerd kan worden. Rotterdam Zuid wordt daarmee ook een aantrekkelijke plek voor studenten en draagt bij aan de levendigheid van de wijk. Hiermee ontlasten we bovendien die delen van de stad die nu te maken hebben met studentenoverlast zoals Kralingen Oost. Zie je het voor je? Studenten over de brug vanuit Kralingen naar de Cultuurcampus en TU Delft op Zuid en van Zuid naar de EUR en de Hogeschool Rotterdam.

We zijn ons bewust van de kritiek op de plannen van de Eschpolder en de toename van verkeersdrukte vanwege de 3e stadsbrug. Wij geloven in een verantwoorde aanpak, waarbij groei en duurzaamheid hand in hand gaan. We gaan met de in Rotterdam levende bezwaren aan de slag. Er zal substantieel groen moeten worden toegevoegd aan deze ontwikkeling en er zal zorgvuldig met sport- en volkstuinverenigingen omgegaan moeten worden. De inpassing van de aanlanding van de brug vereist grote zorgvuldigheid, aan beide kanten van de Maas.

We nemen deze bezwaren serieus, maar als we met z’n allen willen dat de overheid visie en daadkracht toont zullen we ook moeten accepteren dat dit kan schuren. De zorgen die geuit worden, moeten gezien worden in het licht van de gigantische kansen voor Rotterdam. Dit is waar we voor staan: Rotterdam beter maken dan het al is, in de vervolgstap naar één stad.

Diederik van Dommelen - VVD
Tim de Haan - D66
Natasha Mohamed Hoesein - DENK
Marcel Verhoef - Leefbaar Rotterdam

(Opinie ook gepubliceerd in het AD van 16 september 2023)

Aan de slag voor Rotterdam