Nieuws

Oostflank: Een eerste stap richting één stad.

21 september 2023

Op Woensdag 20 september heeft de eerste behandeling van de ontwikkeling Oostflank plaatsgevonden. Een plan bestaande uit 30.000 woningen dat zich uitstrekt van Prins Alexander tot Zuidplein. Dit plan biedt een gigantische impuls voor Zuid, en daarmee heel Rotterdam. Raadslid Diederik van Dommelen beschreef de ontwikkeling tijdens de behandeling als een grote stap in de richting van het worden van één stad.

 

De ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door de komst van een derde stadsbrug tussen Kralingen en IJsselmonde. Een succesvolle ontwikkeling begint met goede infrastructuur. Infrastructuur zorgt voor bereikbaarheid, trekt private investeringen aan en zorgt voor een letterlijke verbinding tussen Noord en Zuid. Een vraag die herhaaldelijk op tafel komt is de vraag: Waarom geen tunnel? Een tunnel is financieel compleet onhaalbaar. Een keuze voor een tunnel is hiermee dan ook een keuze voor geen verbinding, geen ontwikkeling en geen één stad. Daarnaast zorgt een brug voor een letterlijke verbinding. Al sinds 1968 lag er een metroverbinding tussen Centraal Station en Zuidplein. Maar het was de Erasmusbrug die voor de verbinding moest zorgen. 

 

De plannen zijn niet ontvangen zonder weerstand. We zijn ons bewust van de kritiek op de effecten die deze plannen op de Eschpolder hebben en de toename van verkeersdrukte vanwege de nieuwe stadsbrug. We delen deze zorgen en we komen met ideeën voor oplossingen en compensatie. Voorbeeld hiervan is de inzet van raadslid Diederik van Dommelen tijdens de behandeling om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een overkluizing van de Abraham van Rijckevorselweg. Dit  zou ruimte bieden voor groen en verkeersoverlast inperken. Tegelijkertijd riep raadslid Diederik van Dommelen op om de bezwaren in het perspectief te plaatsen van de gigantische positieve effecten.

 

De ontwikkeling Oostflank is ook een gigantische kans om studentenhuisvesting te bieden. De nieuwe stadsbrug biedt kans om studenten op fietsafstand van de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam op Zuid te vestigen. Hiermee kan de ontwikkeling Oostflank ook voor een betere spreiding van studenten zorgen. Zo kan Kralingen ontlast worden van studenten en de daarmee gepaarde overlast. Raadslid Erik Verweij heeft het stadsbestuur daarom opgeroepen om met verdere uitwerking te komen van welke rol de ontwikkeling Oostflank in de huisvesting van studenten moet hebben.

 

30.000 woningen, een impuls voor Rotterdam Zuid en een letterlijke verbinding tussen twee stadsdelen. De potentie van de ontwikkeling Oostflank is gigantisch. Grootste ambities schuren, de zorgen die hieruit voortkomen moeten serieus genomen worden. Tegelijkertijd moeten deze in het perspectief geplaatst worden van de totale kansen die deze ontwikkeling biedt. Aan de slag voor Rotterdam