zoeken
Nieuws

Opinie: Beperk de instroom van buitenlandse studenten, Erasmus Universiteit

12 september 2022
detail iamge

De Erasmus Universiteit moet, in navolging van de Universiteit van Amsterdam, de instroom van buitenlandse studenten verminderen, stelt Dieke van Groningen. Dat biedt ruimte voor Nederlandse studenten en verlaagt de druk op huisvesting.

De Nederlandse universiteiten zijn in trek. Jaarlijks kiezen meer buitenlandse studenten voor een studie in Nederland. Ook Rotterdam is populair. Onze Maasstad met zijn internationale allure trekt zowel interessante bedrijven als allerlei nationaliteiten aan. Op gebied van onderwijs heeft Rotterdam studenten veel te bieden, met aantrekkelijke hogescholen en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

In de stad is men trots op het feit dat onze EUR en hogescholen in Rotterdam internationaal bekend zijn. Het gaat de onderwijsinstellingen voor de wind. Waren er in 2016 nog 25.594 studenten op de EUR ingeschreven, in 2020 was dat aantal gestegen tot 39.150 studenten. Sinds 2016 komt bijna één op de vijf studenten aan de EUR uit het buitenland. Een mooie ontwikkeling die goed past bij het internationale karakter van Rotterdam.

De groei van buitenlandse studenten, met name studenten die korter dan één jaar blijven, zorgt tegelijkertijd voor grote uitdagingen. Druk op de woningmarkt, woonoverlast, uitbuiting van studenten door malafide huurders en het wegconcurreren van Nederlandse studenten.

Waar Rotterdam meestal voorop loopt met nieuwe ideeën en creatieve oplossingen, kwam het nieuws deze week uit Amsterdam. De Universiteit van Amsterdam (UvA) kondigde begin deze week in NRC aan vanaf volgend jaar de instroom van buitenlandse studenten voor de studies psychologie en politicologie te willen beperken. Zo wil de UvA Nederlandse studenten een grotere kans geven een studie te gaan volgen én de werkdruk voor de medewerkers verlagen. Bijna tweederde van de studenten die zich inschrijven voor deze studies komt nu uit het buitenland.

Rotterdam kan niet achterblijven – het is tijd voor de EUR hier werk van te maken. Het goede van een instroombeperking is dat het niet alleen ruimte biedt voor Nederlandse studenten, het gaat ook helpen bij het oplossen van andere problemen.

Allereerst verlaagt het de druk op huisvesting. Afgelopen jaren is de kamernood voor studenten groot geworden, ook in Rotterdam. Gevolg is dat steeds meer studenten bij hun ouders blijven wonen. Buitenlandse studenten die voor een éénjarige masteropleiding naar Rotterdam komen, zorgen voor meer druk op de beschikbare woningen. Door deze woningnood zijn huizen in bepaalde straten opgekocht en omgetoverd in studentenhuizen waar het altijd feest lijkt te zijn. Met als consequentie: minder kansen op een woning voor starters, leerkrachten, zorgmedewerkers en andere bewoners.

Ten tweede vermindert de instroombeperking de woonoverlast. Een aantal jaar geleden was er nog sprake van een goede balans en harmonie tussen de stadsbewoners en studenten. Inmiddels wordt studentenwijk Kralingen overspoeld door studenten met de meest uiteenlopende nationaliteiten. De instroom van studenten uit binnen- en buitenland is zo groot geworden, dat de balans zoek is. Steeds meer studenten komen tussen gezinnen en werkende Rotterdammers te wonen. Zeker buitenlandse studenten, die hier kort verblijven, hebben geen binding met de wijk. Ze willen plezier maken en houden geen rekening met de omgeving waarin ze terecht zijn gekomen. Het zijn Amsterdamse toestanden in Rotterdam.

Ten derde krijgen malafide huisbazen minder kans door instroombeperking van studenten. De overspannen woningmarkt werkt uitbuiting van studenten in de hand. Malafide verhuurders vragen extreem hoge huurprijzen voor een piepkleine kamer. Zeker buitenlandse studenten weten niet wat normale tarieven zijn én zijn al blij met een kans op woonruimte. Minder instroom is minder druk op de woningmarkt en minder uitbuiting. Hierin heeft de EUR ook een verantwoordelijkheid te nemen, om voor internationale studenten passende woonruimte te realiseren. De EUR probeert dat ook. De laatste jaren zijn er al studentencomplexen op de Campus bijgebouwd. Het bouwen gaat alleen niet snel genoeg en kan de enorme instroom niet bijhouden.

Bovenop de instroombeperking kan de EUR ervoor kiezen extra toelatingscriteria in te stellen. Denk aan de verplichting als buitenlandse student eerst onderdak te hebben in de regio alvorens toegelaten te worden aan de universiteit. Daarnaast kan de EUR de instroom van kortstondige buitenlandse studenten beperken door minder masterstudies in het Engels aan te bieden. Intussen zijn 34 van de 39 masters aan de EUR Engelstalig.

Meer Nederlandstalige masters maakt de studie voor buitenlandse studenten minder aantrekkelijk en zal de instroom beperken. Hierdoor kun je ook meer ruimte bieden voor studenten die de volledige vierjarige bacheloropleiding willen volgen. Die geef je dan een eerlijkere kans op een woning en die hebben meer binding met de wijk.

Kortom, het beperken van de instroom van buitenlandse studenten is breder dan alleen een gelijker speelveld creëren voor Nederlandse studenten. Mijn advies: EUR, pak deze kans en laat zien dat wij de stad zijn van de aanpakkers én de oplossingen voor de toekomst. Dan leven we nog lang en gelukkig met onze studenten in één stad!

Dieke van Groningen
WORD VVD'ER