Nieuws

Opiniestuk: Investeren in de toekomst van Rotterdam Zuid, is investeren in heel Rotterdam

05 april 2023

Armoede, kwalitatief slechte woningen, criminaliteit en een laag opleidingsniveau, de problemen in Rotterdam Zuid zijn niet uniek. Wat Zuid wel uniek maakt is dat we het niet hebben over een straat, wijk of buurt. We hebben het over hardnekkige verstrengelde problematiek die zich uitstrekt over een gebied met een grote van een stad als Eindhoven. 

In het rapport “Tot hier en niet verder” evalueert een commissie onder leiding van Martin van Rijn 10 jaar Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Van Rijn concludeert dat de aanpak werkt. En dat voel en zie je als je door Zuid loopt. Maar we zijn er nog lang niet, het project op Zuid is een kwestie van lange adem.

Het Rotterdamse college heeft deze boodschap van Van Rijn goed opgepakt en investeert maar liefst 265 miljoen euro in Zuid in de komende 4 jaar. Aan dit bedrag is de voorwaarde verbonden van cofinanciering door de overige partners (Rijk, woningcorporaties, etc.). En van deze voorwaarde willen wij af. Wat de Rotterdamse VVD betreft doen we deze investering onafhankelijk van co-financiering. Want investeren in Zuid is investeren in heel Rotterdam. 

Bij het investeren in Zuid moeten we - wat de Rotterdamse VVD betreft - ons focussen op drie kernpunten: de aanpak van ondermijnende criminaliteit, het versnellen van de woningbouwopgave en het creëren van economische structuurversterking op Zuid. Als een rode draad loopt hier het belang van goed onderwijs doorheen, maar dat ligt  niet op het bordje van de Raad. Waar we wel over gaan is veiligheid, woningbouw en economie.

In Rotterdam en met name Rotterdam Zuid kiezen jongeren voor het snelle geld van de ondermijnende criminaliteit. En dat moeten we stoppen. Dat stoppen we niet alleen met repressie, we moeten ook jongeren een alternatief bieden. Dit vraagt om goede banen en een kwalitatief goed en gevarieerd woningaanbod zodat mensen op Zuid kunnen blijven wonen en doorgroeien. Zo voorkomen we dat  die mensen die zich succesvol ontwikkelen de wijk verlaten en het algehele koopkrachtniveau op Zuid daarmee te laag blijft. Om te zorgen voor banen en een gevarieerd woningaanbod is economische structuurversterking nodig, daarom juichen we initiatieven zoals CultuurCampus en een centrum voor Data Analytics van harte toe. 

Het investeren in Zuid, is voor de Rotterdamse VVD een investering in heel Rotterdam. Problemen op Zuid stoppen namelijk niet bij de Noordoever maar hebben gevolgen voor heel de stad. Door te investeren in Zuid zorgen we in heel Rotterdam voor: minder criminaliteit, meer sociale samenhang, meer woningen, meer spreiding van studentenwoningen door de stad, meer geld in de portemonnee van de Rotterdammers om te besteden bij lokale ondernemers en meer arbeidspotentieel voor het bedrijfsleven in de hele stad. 

Kortom we moeten onomwonden doorgaan met het investeren in Zuid. Niet alleen voor de Rotterdammers op Zuid, maar ook voor de Rotterdammers in Noord, Oost en West. Een sterk Zuid is een sterk Rotterdam.

Aan de slag voor Rotterdam