zoeken
Nieuws

Opiniestuk: stop met het stapelen van regels in de woningmarkt

26 januari 2024
detail iamge

Hou nou eindelijk eens op met het stapelen van regels in de woningmarkt, schrijft raadslid Diederik van Dommelen.

Afgelopen week verraste Gedeputeerde Anne Koning (PvdA) ons met aanvullende eisen bij nieuwbouwprojecten in de Provincie Zuid-Holland. De Provincie is van plan om bij nieuwbouwprojecten de voorwaarde te stellen dat twee derde van de woningen een koopprijs van maximaal € 350.000 moeten hebben en dat minimaal een derde (en vanaf volgend jaar zelfs 40%) sociale woningbouw moet zijn. Wanneer plannen hier niet aan voldoen, kunnen de nieuwbouwprojecten niet doorgaan. Dan wordt er dus niets gebouwd.

De Rotterdamse VVD is voor het bouwen van huizen. Om het woningtekort op te lossen moeten er zo veel mogelijk nieuwe woningen worden gebouwd. De Provincie meent eisen te moeten stellen aan de betaalbaarheid van woningen, maar als dit voor marktpartijen niet haalbaar is, dan betekent dit dat marktpartijen geen woningen meer bouwen. Dan wordt het tekort alleen maar groter en wordt het onderliggende probleem dus niet opgelost. Zie ook het interview met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft in de Volkskrant van 20 januari 2024. Een citaat: “De Gedeputeerde lijkt te zeggen ‘dan bouwen we wel niet’. Als dit het alternatief is, is dat dramatisch, juist voor de woningzoekenden aan de onderkant”.

De Provincie lijkt bovendien géén ruimte te laten voor maatwerk per gemeente. Terwijl in sommige gemeenten in Zuid-Holland nog geen twintig procent in het sociale segment valt, heeft Rotterdam rond de 50 procent aan sociale woningen in de woningvoorraad. Voor een sterker Rotterdam heeft onze stad juist meer (koop)woningen in het midden en hoger segment nodig. Woningen voor sociale stijgers, starters, ouderen en hardwerkende gezinnen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Alle gemeenten dezelfde maat nemen is absurd en verstoort de richting waar wij als stad heen willen.

Wat ons het meest ergert is dat de Provincie in 2022 een akkoord heeft gesloten met alle gemeenten in de regio Rijnmond over een evenwichtige spreiding van sociale woningen in de regio. Niet alle gemeenten houden zich aan de afspraken. Concentreer je als Provincie op uitvoering van deze afspraken in plaats van weer nieuwe regels te bedenken.

De opeenstapeling van regels van zowel de rijksoverheid, de provincie als ook de gemeente tart zo langzamerhand alle verbeelding en gaat er voor zorgen dat de nieuwbouw nog verder stilvalt. Met meer regels raken woningzoekenden alleen maar verder van huis.

Samen met collega Erik Verweij heb ik vragen gesteld aan Wethouder Chantal Zeegers over de plannen van de Provincie en wij zullen ons uiterste best blijven doen om dit soort regelgeving snel van tafel te krijgen.

- Diederik van Dommelen

 

Lees de schriftelijke vragen van Diederik en Erik aan de wethouder via deze link.
Praten met Diederik over de bouw of ontwikkelingen op de woningmarkt? Neem contact op via dj.vandommelen@raadrotterdam.nl

Diederik van Dommelen
WORD VVD'ER