Nieuws

Raadslid Simon Becker spreekt bij Chanoeka-viering

08 december 2023

Op donderdag 7 november mocht ons raadslid Simon Becker spreken op de Chanoeka-viering op het Schouwburgplein. Lees hier zijn toespraak terug: ​

Goedenavond dames en heren,

Het is voor mij een grote eer om hier vandaag, tijdens de Chanoeka-viering, te mogen spreken. Chanoeka, het feest van licht en wonderen, herinnert ons aan een tijd waarin hoop en vastberadenheid zegevierden tegenover overweldigende tegenstand.

Het verhaal van Chanoeka draait om de Makkabeeën, een kleine maar vastbesloten groep, die streden tegen een machtig leger om hun religieuze vrijheid en identiteit te verdedigen Het gaat over de herwonnen invullinging van de Joodse religieuze vrijheid.

Vandaag de dag zien we helaas dat de strijd voor religieuze vrijheid en tegen onderdrukking nog steeds actueel is. Het is vandaag exact 2 maanden geleden dat Israël, het hart van de Joodse beschaving, op de meest brute en barbaarse manier is aangevallen. Deze aanval is een aanslag op de waarden van vrijheid, gerechtigheid en vrede waar we allemaal voor staan.

En ook dichter bij huis, hier in Nederland en in onze eigen stad Rotterdam, worden we geconfronteerd met een zorgwekkende toename van antisemitisme. Blijkbaar is anti semitisme sluimerend en heeft het maar een klein vonkje nodig om zich in het volle daglicht te openbaren.

In een tijd waarin we de lessen van de geschiedenis beter zouden moeten kennen, is het onthutsend dat haat en intolerantie nog steeds een voedingsbodem vinden.

Het is essentieel dat Rotterdam als gemeenschap solidair blijft staan met haar Joodse broeders en zusters. Wij moeten een duidelijk signaal afgeven dat haat en discriminatie in geen enkele vorm getolereerd worden.

Dat na de geschiedenis die het Joodse volk heeft, het vandaag de dag nog steeds niet zo mag zijn, dat Joden zich vrij en veilig kunnen voelen in Rotterdam is een grote schande en doet mij veel verdriet.

Dit mag nooit genormaliseerd worden en wij blijven ons uitspreken tegen elke vorm van anti semitisme. Laten we deze realiteit niet als onveranderlijk accepteren. Het is onze plicht, om actief te werken aan een toekomst waarin iedereen, ongeacht hun geloof of achtergrond, zich veilig en geaccepteerd voelt.

Maar laten we ons vandaag niet alleen richten op de duisternis maar ook op het licht. Het wonder van de menora, die acht dagen brandde met slechts één dag olie, is namelijk een tijdloos symbool van hoop en het overwinnen van tegenspoed.

De boodschap van Chanoeka is universeel: het is een oproep om licht te brengen in tijden van duisternis, om te staan voor wat rechtvaardig en eerlijk is, zelfs wanneer we geconfronteerd worden met grote tegenslag. Het is een verhaal over de triomf van licht over duisternis, van goed over kwaad.

Het licht dat in u, dat in ons brandt zal altijd sterker stralen dat de duisternis. Ik wens u allen een mooie Chanoeka.

Dank u wel.

Aan de slag voor Rotterdam