Nieuws

Rotterdamse VVD maakt werk van sportieve stad

21 december 2023

ROTTERDAM - De Rotterdamse VVD dient vandaag tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2023 een plan in om meer publieke sportplekken in Rotterdam voor elkaar te krijgen. 

Publieke sportplekken zijn sportvoorzieningen die vrij toegankelijk zijn, zoals outdoor fitness-apparaten, trimbanen met verschillende hindernissen, en rekken voor sporten zoals calisthenics. In Rotterdam zijn zulke sportplekken wel aanwezig - bijvoorbeeld in het Vroesenpark (Blijdorp) of bij de Zevenhuizerplas (Nesselande) - maar het aanbod is volgens raadslid Erik Verweij beperkt vergeleken met andere steden. 

De Rotterdamse VVD roept het stadsbestuur met de initiatiefnota op om een grootschalig onderzoek te starten naar het aanbod van en de vraag naar publieke sportplekken. Raadslid Erik Verweij over de initiatiefnota:

Publieke sportvoorzieningen inspireren mensen om in beweging te komen. Sporten werkt aanstekelijk. Als de gemeente ervoor zorgt dat de stad zelf sportief is ingericht, dan gaan Rotterdammers zich daar ook naar gedragen.”

Veel Rotterdammers sporten te weinig. Slechts zes op de tien Rotterdammers sport tenminste één keer per week, en drie op de tien Rotterdammers sporten soms een hele maand niet. Dit zorgt ervoor dat veel Rotterdammers last hebben van overgewicht, een matig zelfbeeld hebben, eenzaam zijn, roken of te veel alcohol drinken, en vaker zorg nodig hebben. De Rotterdamse VVD hoopt met dit initiatief alle drempels weg te nemen voor Rotterdammers om een sportieve levensstijl aan te nemen. 

De Rotterdamse VVD wil dat de gemeente samen met de wijkraden aan de slag gaat om het aanbod goed aan te laten sluiten bij de behoefte in iedere wijk. Inspraak door bewoners krijgt een belangrijke rol. Erik Verweij:

Rotterdammers kennen hun eigen wijk het best, en weten dus ook het best of er behoefte is aan meer publieke sportplekken, waar deze plekken zouden moeten komen, en hoe deze eruit zouden moeten zien. Alleen met inspraak gaan de sportplekken ook echt populair worden”

Raadslid Erik Verweij zal vandaag tijdens de raadsvergadering op donderdag 21 december 2023 de initiatiefnota Sporten in de buitenruimte indienen. Begin volgend jaar zal een commissie van de gemeenteraad de initiatiefnota bespreken, en zal deze nog in een raadsvergadering worden behandeld.

Lees de initiatiefnota hier.

Voor meer informatie of toelichting kunt u contact met Erik opnemen via  epj.verweij@raadrotterdam.nlAan de slag voor Rotterdam