zoeken
Nieuws

Scheefwonen tegengaan

24 juni 2022
detail iamge

De woningcrisis heeft een enorme impact op grote delen van Nederland, waaronder ook in Rotterdam. Voor de mensen met een relatief laag inkomen hebben woningcorporaties grote voorraden sociale huurwoningen. Deze sociale huurwoningen zijn (voor het grootste) bedoeld voor eenpersoonshuishoudens met een jaarinkomen tot maximaal € 40.765 of voor meerpersoonshuishoudens met een jaarinkomen tot € 45.014. Wanneer mensen méér gaan verdienen dan die inkomensgrens en toch in de sociale huurwoning blijven wonen, dan wordt gesproken van goedkoop scheefwonen. 

In Rotterdam wordt ongeveer 10% van de sociale huurwoningen bezet door huishoudens die te veel verdienen om daar nog recht op te hebben. Om dat terug te dringen heeft de rijksoverheid het mogelijk gemaakt dat corporaties een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. Daarmee wordt de huurprijs rechtvaardig tegenover anderen die méér moeten betalen voor een huurwoning in de vrije sector. Bovendien bevorderd een eerlijke huurprijs de doorstroming.  

Uit recent onderzoek bleek dat slechts 4 op de 10 corporaties van deze inkomensafhankelijk huurverhoging gebruik maken. Een slechte zaak, daarom heeft raadslid Erik Verweij vragen gesteld of er ook in Rotterdam maar beperkt gebruik van wordt gemaakt, en welke maatregelen het college in dat geval neemt.

Bekijk de schriftelijke vragen hier.

WORD VVD'ER