Nieuws

Volle steun voor NPRZ

04 november 2022

Eind oktober heeft de gemeenteraad gesproken over het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), namens de Rotterdamse VVD ons raadslid Diederik van Dommelen deel aan het debat. Het programma NPRZ  is gericht op 7 focus wijken in Rotterdam Zuid waar honderden miljoenen in geïnvesteerd worden. Het gaat daarbij om onderwijs, perspectief op werk, betaalbaar wonen en tegengaan van ondermijning. De Rotterdamse VVD staat vol achter het NPRZ programma.

Tijdens het debat heeft Diederik aangegeven dat de Rotterdamse VVD ondermijning ziet als de grootste dreiging voor het wel of niet slagen van NPRZ. Ondermijning vraagt een aanpak van de lange adem met zowel repressieve als preventieve maatregelen. Om te voorkomen dat jongeren vallen voor het snelle geld in de criminaliteit, moeten we een alternatief bieden. Ons alternatief is goed onderwijs kunnen volgen, een goede baan kunnen krijgen, carrière kunnen maken, kortom een toekomst kunnen opbouwen op Rotterdam Zuid. Dat laatste vraagt erom dat we zorgen voor een stevige economische basis. Wat dat betreft is het jammer dat het bestemmingsplan Feyenoord City door de Raad van State is afgewezen. Deze ontwikkeling had voor een enorme economische impuls kunnen zorgen.

Het bieden van kansen begint in het onderwijs. Dagprogrammering in het primaire onderwijs maakt deel uit van het NPRZ-programma. Het gaat hier om 10 uur extra onderwijs voor kinderen op basisscholen in de focus wijken gericht op talentontwikkeling waarbij je uitgaat van de potentie van de kinderen. Denk aan lessen op het vlak van techniek, muziek, gezond eten, tuinieren, filosofie en judo. 

Voor veel kinderen is het niet vanzelfsprekend dat ze alles vanuit huis meekrijgen. Dagprogrammering draagt bij aan gelijke kansen voor alle kinderen en alleen daarom al vinden wij het belangrijk dat we binnen NPRZ blijven investeren in de dagprogrammering.

Aan de slag voor Rotterdam