Nieuws

Voor vuurwerkverbod in Rotterdam

07 januari 2020

Naar aanleiding de zoveelste jaarwisseling met vuurwerk incidenten en geweld in Rotterdam, heeft de fractie van de Rotterdamse VVD besloten in te stemmen met een vuurwerkverbod in Rotterdam bij de komende jaarwisseling. Daarmee lijkt het erop dat er voor het eerst een meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad is voor een vuurwerkverbod.

Vuurwerk leidt ieder jaar tot veel overlast, verwondingen en in verschillende stadswijken tot een sfeer van wetteloosheid. Eerdere pogingen om de overlast en wetteloosheid met het invoeren van vuurwerkvrije zones te beteugelen, hebben helaas niet het gewenste effect gehad. De problemen nemen niet af, maar toe. 

Dit jaar werden er alleen al bij het Oogziekenhuis in Rotterdam 18 mensen met oogletsel binnengebracht, vaak met blijvende schade tot gevolg. Oud en Nieuw is mede door de vuurwerkoverlast en ander ongewenst gedrag de drukste nacht van het jaar voor de veiligheidsdiensten en de hulpverlening. In meerdere delen van de stad werden containers en auto’s in de brand gestoken. Fractievoorzitter Vincent Karremans: “De Rotterdamse meldkamer kreeg afgelopen jaarwisseling 1.000 meldingen binnen. Grote groepen jongeren denken de straat over te kunnen nemen, met totale veronachtzaming van de veiligheid en bewegingsvrijheid van anderen.”

Vanuit de politie en andere hulpverleners is de oproep om maatregelen glashelder. Ook dat is voor ons zwaarwegend. Wij staan pal voor de mannen en vrouwen die voor onze veiligheid loodzwaar werk verrichten. 

Omdraaiing 

In maart 2019 heeft de gemeenteraad van Rotterdam de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. Sinds deze jaarwisseling is er niet langer sprake van vuurwerkvrije zones, maar is heel de gemeente één vuurwerkvrijezone mèt een aantal vuurwerkzones. Deze omdraaiing was juridisch nodig om grotere vuurwerkvrije gebieden aan te wijzen. De VVD heeft daarbij laten opnemen dat alleen gebieden waarbij bij vorige jaarwisselingen incidenten hebben plaatsgevonden, als vuurwerkvrij konden worden aangewezen. Toch heeft dat niet het gewenste effect gehad.  

Algeheel verbod noodzakelijk

Daarom is het nu, helaas, wat de Rotterdamse VVD betreft nodig om een verdergaande maatregel te treffen: een afsteekverbod van knalvuurwerk en vuurpijlen in Rotterdam. Daarmee is er nu voor het eerst een raadsmeerderheid voor een vuurwerkverbod in Rotterdam. Doordat er geen onderscheid in typen vuurwerk kan worden gemaakt in de APV, zal het vuurwerkverbod van toepassing zijn op al het vuurwerk. Zodra door het kabinet is besloten tot het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen, kan wat de Rotterdamse VVD betreft daarna toegestaan vuurwerk ook weer in Rotterdam worden afgestoken. 

Vuurwerkshows in de wijken

Voor alle goedwillende Rotterdammers moet er iets in de plaats komen. Zij mogen niet meer dan, helaas, nodig is de dupe worden van de groep raddraaiers die een leuk Oud & Nieuwfeest zo grondig verpest. Dit betekent dat de gemeente meer vuurwerkshows moet organiseren en dat de bij de jaarwisseling de metro’s zowel naar Hoek van Holland als Nesselande moeten rijden om zoveel mogelijk Rotterdammers de mogelijkheid te geven om van de shows die daar worden gehouden te genieten. Fractievoorzitter Vincent Karremans: “Een voorwaarde voor onze instemming met een verbod is wel dat er een substantieel bedrag wordt vrijgemaakt voor de organisatie van professionele vuurwerkshows in alle 14 wijken van de stad, zodat elke Rotterdammer nog steeds kan genieten van vuurwerk. Maar wel op een veilige en verantwoorde manier. De burgemeester heeft in een persoonlijk gesprek met mij hier instemmend op gereageerd.’’ Al eerder pleitte de VVD in Rotterdam al voor de organisatie van een flitsende droneshow zoals in Shanghai. Die optie wordt nu onderzocht door het college.

Benieuwd naar onze vragen over de droneshow? Klik hier! 

 

Aan de slag voor Rotterdam