zoeken
Nieuws

Vuurmuur tegen criminaliteit

detail iamge

Veel Rotterdammers komen als gevolg van de economische crisis in een kwetsbare positie terecht. Ze komen door inkomens- of omzetverlies in betalingsproblemen en bouwen schulden op. In onze stad, waar georganiseerde criminaliteit en ondermijning helaas nog altijd een groot probleem is, lopen mensen daardoor het risico slachtoffer te worden van afpersing, chantage of de verkeerde verleiding om snel geld te verdienen.

Tijdens de intelligente lockdown zijn de patsercontroles opgeschort. Deze moeten zo snel mogelijk worden hervat en geïntensiveerd, zodat foute rolmodellen uit kwetsbare wijken worden gehaald. Juist in economische zwaardere tijden is dat belangrijk. Daarnaast komen door de coronacrisis veel ondernemers in financieel zwaar weer. Criminelen zullen deze situatie gebruiken om ‘een helpende hand’ (leningen) te bieden in ruil voor bijvoorbeeld hulp met witwassen. De gemeente moet zorgen dat ondernemers die daar kwetsbaar voor zijn pro-actief om de hoogte stelt wat te doen als dat gebeurt. Dit geldt ook voor sportclubs.

Ook andere plekken in onze stad zijn kwetsbaar voor criminaliteit. Kosten van woonruimte zijn bijvoorbeeld een pressiemiddel van criminelen richting arbeidsmigranten en (illegale) prostituees. Intensiveer de controles hierop, omdat criminelen door wegvallende inkomsten elders, hier vermoedelijk nog meer misbruik van gaan maken. Ook onze Rotterdamse horeca kan te maken krijgen met criminaliteit. Horeca-ondernemers hebben het zwaar en de waarde van hun ondernemingen daalt door de coronacrisis. Daarmee zijn ze een gewild doelwit voor overnames door criminelen. De gemeente moet extra alert zijn op alle overname- en vergunningaanvragen en deze bij de lichtste twijfel onderzoeken.

Keihard op veilig Rotterdam sterk tijdens corona Vincent Karremans