Nieuws

VVD wil geldpot voor cultuursector vergroten

28 september 2023

ROTTERDAM - De Rotterdamse VVD dient donderdag 28 september tijdens de gemeenteraadsvergadering in samenwerking met D66 en PvdA het plan Cultuurfinanciering in. Het plan Cultuurfinanciering zet in op een sterke, zelfstandige Rotterdamse cultuursector met een stevige plek in de verdeling van Rijkscultuurgelden.

Ten opzichte van andere grote steden draagt de gemeente Rotterdam relatief veel bij aan haar eigen culturele sector. Toch blijkt de bijdrage elke 4 jaar bij het vaststellen van de subsidieplannen ontoereikend voor de sector, met onvrede en frustraties bij veel partijen als gevolg. Grote instellingen zouden te veel krijgen, kleine cultuurmakers, grassroots en nieuwkomers te weinig. De financiële afhankelijkheid van de overheid heeft de culturele sector in Rotterdam minder weerbaar gemaakt. En terwijl we hier in Rotterdam met elkaar overhoop liggen, krijgen andere steden een veel groter stuk van de Rijkssubsidie-taart toebedeeld.

Het is daarom tijd om de financiering van de Rotterdamse culturele sector te herzien. Met het plan Cultuurfinanciering doen we precies dat. We maken de Rotterdamse culturele sector sterker en onafhankelijker door hun verdienmodel te vergroten. De Rotterdamse cultuurwereld is deels groot geworden met de steun van filantropen, maar de rol van particuliere donateurs is steeds minder vanzelfsprekend geworden. Het wordt tijd dat die geefcultuur in Rotterdam weer breed wordt gedragen en daar mogen culturele instellingen zich nog meer voor inspannen door donateurs en fondsen actief te benaderen, terwijl de gemeente een deel van de subsidie vrijgeeft voor de fundraising activiteiten en helpt met het innoveren van deze fundraising. Culturele instellingen mogen meer aandacht aan relatiemanagement en marketing geven en werken aan het verhogen van de bezoekersfrequentie. Maar ook door de vaste kosten van culturele instellingen te verminderen kan de financiële ruimte worden vergroot. De gemeente gaat daarin een rol spelen door samen met de culturele sector een gedeeld back office platform te creëren voor zaken zoals administratie, contractbeheer, marketing en IT-support.

Met ons plan vragen we veel van de culturele sector, daar staat tegenover dat we als gemeente de verantwoordelijkheid nemen om een fair share van de Rijkssubsidie-taart voor Rotterdam te bemachtigen. Doordat de landelijke subsidieverdeling vooral gericht is op Rijks- en BIS-instellingen en niet op vernieuwende makers en instellingen, loopt Rotterdam veel geld mis. Daardoor draagt Rotterdam relatief veel en het Rijk relatief weinig bij aan de Rotterdamse kunst- en cultuur. De indieners van het initiatiefvoorstel dragen het College daarom op om met plannen te komen om de financiële bijdrage vanuit het Rijk substantieel te vergroten o.a. door netwerkuitbreiding, cofinanciering en een Rijksbijdrage voor Museum Boijmans van Beuningen. Een stevige plek in de verdeling van Rijkscultuurgelden dus, voor een sterke en zelfstandige cultuursector in Rotterdam.


Woordvoerder Cultuur Diederik van Dommelen zal, samen met Joan Nunnely (D66) en Co Engberts (PvdA) tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2023 het initiatiefvoorstel Cultuurfinanciering indienen.

Aan de slag voor Rotterdam