zoeken
Nieuws

Werkbezoek aan wijkraad Carnisse

17 juni 2022
detail iamge

Wat speelt er in Carnisse, de wijk met de laagste opkomst van Rotterdam?

Voor de wijkraadsverkiezing in Carnisse kwam nog geen 18% opdagen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 20%. Daarom bezocht Marike vrijdag ons wijkraadslid Léon Vermeulen in Carnisse, Zuiderpark en Zuidplein.

Het is een wijk met veel tijdelijke huurcontracten waardoor de sociale cohesie laag is. Dit zie je terug in bijvoorbeeld de grote hoeveelheid afval en grofvuil op straat. Daar gaat Marike mee aan de slag!

Gelukkig wordt er ook hard gewerkt aan het verbeteren van de wijk. We bekeken de ontwikkelingen rondom Hart van Zuid Rotterdam, die niet alleen gaan om nieuwe voorzieningen zoals een nieuwe bioscoop en leuke terrasjes, maar ook over de herinrichting van de buitenruimte waardoor er meer groen is én waardoor je, je er als jonge vrouw daar 's avonds ook een stuk veiliger voelt door bijvoorbeeld betere straatverlichting.

Tenslotte was heel leuk om te zien hoe bewoners het heft in eigen hand nemen om de wijk te verbeteren met ruimtemakers: zitjes met groen op de plek van een parkeerplek. Dit heeft direct effect want je raakt automatisch in gesprek met je buren!

Wat ons betreft pakken we de komende vier jaar de problemen zoals afval aan, en stimuleren we ook vooral de goede initiatieven in de buurt die ervoor zorgen dat mensen het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van onze stad en invloed hebben. Hopelijk zorgt dat over vier jaar voor een minder droevig opkomstpercentage.

Marike Abrahamse
WORD VVD'ER