zoeken
article main image
Doelen

Een bewoonbaar groen Rotterdam

 Een gevarieerd aanbod in zowel huur als koop, waarbij de toekomstige bewoner zelf bepaalt hoe en waar hij wil wonen. Er moeten heel snel heel veel huur- en koopwoningen bij worden gebouwd in het middensegment om aan de vraag te kunnen voldoen.

 In de komende collegeperiode (2022-2026) moeten er wederom 25.000 nieuwe woningen gebouwd worden.

 Dat statushouders géén voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

 Meer aandacht en ruimte geven voor kleine initiatieven en innovatieve plannen, zoals de transformatie van leegstaande winkels naar woningen, of experimenten zoals drijvende woningen in bijvoorbeeld de Lloydhaven.

 De welstandscommissie willen we afschaffen, omdat zij voor onnodig veel regels zorgt en lokale creativiteit tegenhoudt. Voor monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten kan wél een strenge toets gelden.

 Dat mensen en bedrijven de kans krijgen om zelf eigenaar te worden van de grond waarvan ze gebruik maken. Daarom: de particuliere erfpacht afschaffen, géén nieuwe grond uitgeven in erfpacht en overige erfpachtovereenkomsten óók zoveel als mogelijk afschaffen. Deze ambitie moet betaalbaar en haalbaar worden gemaakt.

 Meer ruimte voor allerlei nieuwe woonvormen voor ouderen (zoals het Knarrenhof) en studenten, tijdelijke bouw (modulair) of huur van leegstaande gebouwen voor het oplossen van de tijdelijke behoefte aan huisvesting. Wooncomplexen met zorgarrangementen voor ouderen zijn er te weinig in Rotterdam en we kunnen meer ‘wooncampussen’ (aparte complexen voor studenten) bouwen.

 Genoeg voorzieningen bij de bouw van nieuwe woningen en buurten. Zowel maatschappelijke voorzieningen (zoals huisartsen en scholen en sportclubs) als commerciële voorzieningen (supermarkten en cafés en boekenwinkels).

 Voldoende groen in de stad en sowieso 20 hectare aan groen erbij.

 Meer slimme containers plaatsen, zodat deze tijdig geleegd worden. We spreken Rotterdammers en ondernemers aan op hun verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een schone stad én we pakken de vervuilers hard aan door ze stevig te beboeten.

Check hier onze explainer over bouwen: 

WORD VVD'ER