Doelen

Een duurzaam Rotterdam

 Maatwerk leveren als het gaat om energiebeleid. Niet iedereen kan gelijk of op korte termijn van het aardgas.

 We moeten rekening houden met het inkomen, de wijk, de woning en de mogelijke alternatieven.

 Niet zomaar experimenteren met bewoners en wijken en hun gasaansluiting.

 Áls er proeftuinen komen, moeten we vanaf het begin de bewoners meenemen in de besluitvorming.

 Bij nieuwbouw gelijk zoeken naar betaalbare alternatieven voor aardgas.

 Slim en verantwoordelijk investeren in duurzame woningen.

 Samenwerken met de provincie en het Rijk waar het kan.

 Het Energietransitiefonds kan een aanvulling zijn.

 Voor mensen die zelf willen investeren in het verduurzamen van hun woning of bedrijf en daarbij hulp willen, zorgt de gemeente dat er informatie beschikbaar is in de vorm van advies of begeleiding.

 Voldoende voorzieningen voor elektrische voertuigen en een elektriciteitsnet.

 Opbrengsten uit betaald parken uitsluitend gebruiken voor investeringen in een goede bereikbaarheid van de stad.

 Samenwerken met industriebedrijven om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen.

 We kiezen niet voor straffen, maar voor het stimuleren van realistische alternatieven.

 Een onderzoek naar de haalbaarheid van een kerncentrale in de buitengebieden van Rotterdam.

 Windturbines op zee en niet op het land.

 Zonnepanelen op daken en niet in de natuur.

 De gemeente moet zorgen voor goede informatievoorziening voor iedereen die zonnepanelen wil plaatsen.

 Vooroplopen in de ontwikkeling van het gebruik van waterstof. 

Werken aan de weerbaarheid van de stad tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Aan de slag voor Rotterdam