Doelen

Een verdraagzaam Rotterdam

 Onze Rotterdamse trots stimuleren door over de Rotterdamse geschiedenis te onderwijzen in de openbare ruimte.
 Extra aandacht voor specifieke kwetsbare groepen zoals transgenders, migranten, ouderen en asielzoekers.
 Dat Rotterdam welkom en veilig is voor de LHBTI+ gemeenschap. We stimuleren voorlichting op school, ondersteunen de Rotterdam Pride en voorkomen geweld tegen hen. 
 Subsidies afschaffen voor organisaties die zich keren tegen onze democratische rechtstaat.
 Radicalisering zo vroeg mogelijk ontdekken en aandacht hebben voor extremisten die terugkomen in de samenleving.
 Laagdrempelig communiceren met de bewoners van Rotterdam.

Aan de slag voor Rotterdam