Doelen

Een kleine overheid, voor een sterk Rotterdam

Rotterdam is er voor alle Rotterdammers.

De dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit, efficiënt en toegankelijk voor alle Rotterdammers.

Rotterdam ken een beperkt gemeentelijk apparaat.

De gemeente moet zich beperken tot haar kerntaken.

De Rotterdammer is geen melkkoe voor gemeentelijke hobby´s en lobby´s.

Rotterdam investeert in alle wijken.

De gemeente betuttelt haar burgers niet en biedt ruimte voor eigen vrijheid en verantwoordelijk.

De Coolsingel is geen ivoren toren; de gemeente betrekt Rotterdammers bij haar plannen. 

De gemeente Rotterdam is een nette, goede werkgever. 

De huidige WOZ bovengrens om van het voordelige tarief rioolheffing gebruik te kunnen maken is EUR 40.000. Deze grens is met de stijgende prijzen in de woningmarkt te laag.

Ook de afvalstoffenheffing kan omlaag door dit slimmer aan te pakken. De rioolheffing mag ook niet verder stijgen.

De Rotterdamse VVD wil kritisch kijken naar de precario- en reclamebelasting en de normen voor de nihilstellingen en de vrijstellingen verruimen.

De logiesbelasting moet in lijn zijn met de behoefte vanuit het evenementenfonds.

De Rotterdamse VVD blijft ver weg van het heffen van baatbelasting.

De gemeente hoort geen inkomenspolitiek te bedrijven. De belastingen op gemeentelijk niveau zijn niet inkomensafhankelijk en iedereen draagt zijn of haar steentje bij. Dit betekent dat de kwijtschelding van gemeentelijke belasting wordt afgeschaft.

Symptoombestrijding en experimenten met het verstrekken van producten in natura, zoals het verstrekken van gratis menstruatieproducten, doen we niet.

Aan de slag voor Rotterdam