Doelen

Een welvarend en bruisend economisch Rotterdam

ONDERNEMERSCHAP 

 Rotterdam op de kaart zetten als het gaat om (maatschappelijk verantwoord) ondernemerschap.

 Een vestigingsklimaat en de bruisende binnenstad creëren door een goed aanbod van personeel, cultuur, betaalbare woonruimte en voorzieningen voor vrije tijd.

 De gemeente blijven faciliteren door middel van incubator- en innovatieprogramma’s.

HORECA EN FESTIVALS 

 Méér ruimte voor 24-uurs vergunningen en onderscheid maken tussen de verschillende bestemmingen.

Dit om overlast te beperken of voorkomen, omdat niet iedereen op hetzelfde moment naar buiten gaat waardoor juist méér herrie ontstaat.

 De locaties van festivals beter verdelen over de stad.

 Het aantal opbouwdagen beperken,

 Festivalorganisatoren een waarborgsom laten betalen die zij terugkrijgen als ze de locatie tijdig, netjes en schoon hebben achtergelaten.

 Bewoners die héél dichtbij een evenement wonen en waarbij buitensporige overlast bijna niet te voorkomen is, krijgen gratis toegang tot een museum of uitje elders in de stad.

 De tijdelijke terrassen behouden. Deze seizoensgebonden terrassen staan in de zomer op plekken die in de wintermaanden nog parkeerplekken waren.

 Het is een voorwaarde dat het geen parkeerproblemen geeft voor de buurt.

 Een stop op uitbreiding van shishalounges. 

HAVEN

 Blijven investeren in onze prachtige haven om de infrastructuur op een duurzame manier toekomstbestendig te maken.

 De Rotterdamse haven zorgt voor werkplekken waar tienduizenden mensen elke dag met trots naar hun werk toe gaan.

 De bereikbaarheid van de haven vergroten door een betere verbinding met het openbaar vervoer en zetten we in op het versterken van het imago van de haven als werkplek voor Rotterdammers. 

LUCHTHAVEN 

 De Rotterdamse luchthaven behouden. Het is van groot belang voor de Rotterdamse economie en er is geen sprake van dat de luchthaven gesloten gaat worden om klimaatdoelstellingen te halen.

 De luchthaven en luchtvaartmaatschappijen geven we de ruimte om te kunnen experimenteren met de ontwikkeling van duurzame en toekomstbestendige luchtvaart;

Het Leerwerkakkoord 

 De akkoorden uitbreiden en versterken.

 Beter naar het bedrijfsleven worden geluisterd dan nu het geval is.

 Daadkrachtige aanpak van laaggeletterdheid. Bijna één op de vijf Rotterdammers is laaggeletterd. Een grote groep mensen kan daardoor niet meekomen in de samenleving, thuis of op het werk.

 Kunst en cultuur een prominentere plaats geven in onze buitenruimte.

 Onderhoud van deze kunst moet structureel geregeld worden.

 

 

 

Aan de slag voor Rotterdam