zoeken
article main image
Doelen

Een zorgzaam Rotterdam

Meer woningen voor ouderen en vergunningen voor het aanpassen van een woning makkelijker maken. 
Eenzaamheid onder senioren blijft een aandachtspunt. Denk daarbij veelvuldig contact leggen of toevallige ontmoetingen in de wijk.
 Een tegenprestatie voor de ondersteuning die mensen krijgen van de gemeente. We vinden het belangrijk dat mensen mee blijven doen in de samenleving. Als mensen daarin hulp nodig hebben, bieden we die.
 Een goede afbakening van de jeugdzorg en wat daar wel en niet onder valt. Met de jeugdzorgprofessionals blijven we in gesprek om te onderzoeken hoe we tot de juiste inzet kunnen komen. Zorg die niet werkt moet worden gestopt.
De gemeente moet zich blijven inzetten zodat kinderen niet de dupe worden van wettelijke kaders, zorgarrangementen, budgetten en wachtlijsten.
 Mantelzorgers ondersteunen en behoud en verdere ontwikkeling van mantelzorgloket.
 Innovatie en digitalisering in de zorg stimuleren, mits de zorg menselijk blijft.
 Gezonde concurrentie in de lokale zorg, maar ook uitwisseling van ‘best practices’ tussen zorgaanbieders organiseren.
 Grote sportevenementen blijven organiseren in Rotterdam.
 Sportvoorzieningen zo veel behouden en niet zomaar worden vervangen voor woningbouw.
 Een sportcentrum met regionale aantrekkingskracht voor sporters met een beperking.

WORD VVD'ER