zoeken

Terugwinnen van onze pleinen-plan

detail image

Terugwinnen van onze pleinen-plan

Geef de pleinen terug aan de Rotterdammer

Iedere Rotterdammer heeft er een op loopafstand: een plein. Een plein om andere Rotterdammers te ontmoeten, om in de zon op een bankje een boek te lezen, om te chillen met vrienden, om te sporten. Om samen te komen. Nu Corona grotendeels achter de rug is, ontmoeten Rotterdammers elkaar gelukkig weer vaker, ook op onze pleinen. 

Helaas is er in onze stad een serieus pleinen-probleem: op veel te veel pleinen durven ouderen niet meer te komen en durven ouders hun kinderen niet meer te laten spelen omdat ze overgenomen zijn door hangjongeren die lachgas gebruiken, veel herrie maken en rotzooi achterlaten. Wij willen dit veranderen. We willen die pleinen weer terugwinnen voor normale Rotterdammers. 

We hebben de afgelopen jaren, maanden en weken duizenden Rotterdammers gesproken. Uit heel veel van die gesprekken bleek dat er nogal veel incidenten zijn rondom pleinen en openbare parkeerplaatsen. Deze plekken trekken vaak mensen aan die zorgen voor overlast, onveiligheid, vuiligheid en criminaliteit. 

De gemeente Rotterdam heeft al een aantal pleinen onder handen genomen, maar helaas blijkt dit nog niet voldoende te zijn. We hebben nog een lange weg te gaan voordat alle pleinen weer een oase van veiligheid en rust zijn.

Van Overschie en Oud-Mathenesse tot Hoogvliet en Zevenkamp, iedere wijk heeft wel zo zijn eigen plein of parkeerplaats waar het - zeker als de avond eenmaal gevallen is - niet pluis is. Waar kinderen worden weggepest of ouderen er met hun hondje met een grote boog omheen lopen. Waar hardwerkende Rotterdammers er door de herrie ‘s nachts niet kunnen slapen. 

Dat moet anders. Daarom stellen wij 10 concrete maatregelen voor waar wij als de Rotterdamse VVD mee aan de slag willen voor een veiliger Rotterdam.

1. We nemen 100 extra (wijk)BOA’s en plein stewards aan

We nemen 100 extra (wijk)BOA’s aan, zodat we die in kunnen zetten in de wijken. Daarnaast huren we plein stewards in, die ook in de nachtelijke uren, de Rotterdamse pleinen in de gaten houden en overlast helpen voorkomen. 

2. We maken maximaal gebruik van veiligheidscamera’s en mosquito’s

Dat camera’s enerzijds afschrikken en anderzijds daders helpen opsporen, staat als een paal boven het Maaswater. 

Daarom willen we bij alle pleinen en parkeerplaatsen een jaarlijkse terugkerende inventarisatie met bewoners of er behoefte is aan het plaatsen van een veiligheidscamera en/of het plaatsen van een mosquito. Een mosquito is een apparaat dat een irritante zoemtoon produceert dat alleen hoorbaar is voor mensen met een leeftijd van maximaal 25 jaar en een zeer effectief middel om overlast van hangjeugd te bestrijden.

3. We investeren in verlichting en vergroening

Veel pleinen en parkeerplaatsen in Rotterdam zijn niet goed verlicht. Door extra te investeren in goede lantaarnpalen vallen overlastgevers eerder op en voelen zij zich sneller bekeken. Wanneer ze eenmaal goed zichtbaar zijn, herkennen buurtbewoners sneller de overlastgevers, zodat zowel het signalement als de kentekens van de auto’s sneller kunnen worden doorgegeven aan de handhavers. Ook andere fysieke ingrepen, zoals het vergroenen van een plein, kan bijdragen aan een betere sfeer en een veiliger gevoel.

4. We voeren plein-adoptanten in

In navolging van het succes van de container-adoptant (inmiddels telt Rotterdam er meer dan 1.200), willen we ook plein-adoptanten invoeren. Ze krijgen niet alleen middelen om zwerfvuil (en daarmee een broken window-effect) tegen te gaan, maar ook een direct lijntje met de wijkagent, wijk-BOA en plein stewards zodat er snel melding kan worden gemaakt bij overlast en onveilige situaties. 

5. We geven de bewoners de mogelijkheid om kentekens van overlastgevers door te geven via MeldR

Veel overlastgevers komen met de auto. Er wordt achter het stuur lachgas gebruikt of de fastfood-verpakkingen worden uit het raampje gegooid. We willen dat in de MeldR app een mogelijk wordt toegevoegd om kentekens te melden, eventueel in combinatie met een filmpje of foto. Zo kunnen Rotterdammers helpen op dit soort aso’s te handhaven. Als er meer dan twee meldingen zijn geweest op twee verschillende tijdstippen, dan stuurt de gemeente, bovenop een eventuele boete, een waarschuwingsbrief, dat we hem/haar in de gaten houden. 

6. We voeren een three strikes you’re out regel in

Word je 3x gepakt omdat je bijvoorbeeld lachgas gebruikt, afval op straat gooit of simpelweg mensen wegpest, dan krijg je een pleinverbod voor een jaar. Ook hiervoor gaan we kentekens registreren van auto’s die zich ophouden bij de pleinen en waar vaak vanuit overlast komt.

7. We gooien de boel ‘s nachts op slot als dat nodig is

Pleinen of parkeerplaatsen waar ‘s nachts hangjongeren of anderen overlast veroorzaken, worden zo mogelijk afgesloten. In overleg met de buurtgenoten en woningcorporaties kunnen parkeerplaatsen die aan een flat liggen, worden voorzien van een slagboom. Zo kunnen alleen bewoners en bezoekers gebruik maken van de parkeerplaats.

8. We willen minder drugs & overlast en meer sport & spel 

Door meer sportvoorzieningen te plaatsen op pleinen, zoals hang- en klimrekken en CrossFit-benodigdheden, zullen meer Rotterdammers gebruik maken van de pleinen, zodat ook in de avond de pleinen voldoende Rotterdammers trekt waardoor er meer sociale controle zal zijn. Stel je de sportvoorzieningen bij de Boompjes voor, maar dan bij jou om de hoek. Zo worden Rotterdammers sportiever en de buurten veiliger!

Kleine Rotterdammertjes behoren in hun buurt genoeg speeltoestellen te hebben om op te spelen, zoals een glijbaan, een zandbak en een klimrek. Waar het ontbreekt voegen we deze speeltoestellen toe en waar nodig worden ze vervangen. Voor de (iets) oudere Rotterdammers plaatsen we waar mogelijk schaaktafels, zodat ook onze hersenen fit blijven. 

9. We schakelen jongerenwerk in

Nog belangrijker is het voorkomen van een onveilige situatie bij jou op je plein of op de parkeerplaats. Daarom willen we dat jongerenwerkers actief zijn op en rond de pleinen om de jeugd op het rechte pad te houden. Ook gaan de jeugdwerkers bij de ouders van de overlastgevers langs voor een gesprek van Rotterdammer tot Rotterdammer. Waar nodig schakelen we Bureau Halt om de jongste overlastgevers een halt toe te roepen. 

10. We voeren waar dat nodig is een alcoholverbod in

Veel pleinen worden gebruikt door overlastgevers om er te drinken en veels te vaak liggen pleinen de volgende dag vol met scherven van kapotte wodka-flessen onderaan de glijbaan. Waar dat nodig is, voeren we daarom alcoholverboden in, zodat BOA’s en politie hier makkelijker op kunnen handhaven.

Financiering 

Dit is een ambitieus plan. En ambitieuze plannen kosten geld. We zouden natuurlijk de Rotterdamse VVD niet zijn als we niet zouden hebben nagedacht over hoe we dit willen financieren.

We willen het plan als volgt financieren:

→ In het landelijke coalitieakkoord is afgesproken dat er meer (jeugd)wijkagenten ingezet gaan worden. Wij zorgen ervoor dat de minister van J&V Rotterdam niet gaat vergeten. Dat is het voordeel van een lokale tak van een landelijke partij: we hebben het nummer van Dilan. 

→ We stimuleren buurtbewoners om een aanvraag te doen voor een bijdrage bewonersinitiatief tot maximaal 10.000 euro via Opzoomer Mee & Bewonersidee. 

→ We gaan rondom de tafel met wooncorporaties om de problemen rondom openbare parkeerplaatsen bij flats te bespreken en trekken als gemeente samen op om eventuele slagbomen en hekwerk met beide partijen te financieren. Een win-win-situatie! 

→ Tot slot kan een deel van de plannen gefinancierd worden uit de lopende gemeentelijke begroting.WORD VVD'ER