Gedaan

Meer huizen bouwen: Parkhaven

Rotterdam staat voor een bouwopgave. Nieuwe woningen zijn hard nodig. Daarom moeten er in de periode 2018-2022 18.000 nieuwe woningen bij komen in de stad. Woningen voor Rotterdammers die iedere dag hun steentje bijdragen aan de stad, zoals verpleegkundigen, politieagenten en ambulancepersoneel. VVD-raadslid Pascal Lansink: ‘Deze stad vraagt om woningen, dat staat als een paal boven water’.

Een van de locaties waar een voorstel voor woningbouw ligt is de Parkhaven. Het ontwikkelplan dat nu wordt besproken is een zogenaamd unsolicited proposal. Dit is een ongevraagd initiatief uit de markt. En het is er niet zomaar een: het is de eerste die we in Rotterdam behandelen! Vijf partijen – de ontwikkelcombinatie - zijn met het voorstel gekomen om de Parkhaven te ontwikkelen.

De Parkhavenstrook is een gebied dat bij velen bekend is als het strookje gras en de parkeerplaatsen rond de Euromast. De Euromast mag dan wel een Rotterdams icoon zijn geworden met jaarlijks duizenden bezoekers; het gebied daaromheen is dat helaas niet. Wie de Euromast heeft bezocht stapt vervolgens snel weer in de bus om naar een ander stukje Rotterdam te verkassen. Dat zou toch beter moeten kunnen.

Het idee is om op de Parkhavenstrook negen woontorens te bouwen, variërend in hoogte. In de plinten zal er ruimte zijn voor commerciële functies en er zal voor alle segmenten worden gebouwd. Het is een moeilijke afweging om al dan niet op deze locatie te bouwen. Zo zijn er veel omwonenden die bezwaar hebben tegen de plannen. Wij vinden het belangrijk om deze zorgen te horen en waar mogelijk ook hiernaar te handelen. Gelukkig blijkt de ontwikkelcombinatie ook open te staan om de bezwaren van omwonenden mee te nemen, waardoor er nu een woningtoren minder gebouwd zal worden. Dit zorgt voor meer doorkijkpunten en een meer open uitstraling. Bovendien zijn alle zijden van alle woonblokken aantrekkelijk om naar te kijken. Dat wil zeggen: je kijkt nooit naar de achterkant van een gebouw.

‘Hoewel er nooit aan elke wens kan worden voldaan, denken wij dat er stappen in de goede richting zijn gezet. Uiteraard staan we ervoor open om suggesties op dit plan te ontvangen’, aldus Pascal Lansink.

Daarbij ziet de Rotterdamse VVD ook veel positieve ontwikkelingen voor de stad als geheel als dit plan doorgang zal vinden. Zo wordt de sociale controle en veiligheid in en rondom het Park vergroot en worden de commerciële functies in het gebied uitgebreid. Dit maakt verblijf in het gebied aantrekkelijker. Bovendien komt er meer groen terug waar Rotterdammers van kunnen genieten. Dat groen is hard nodig om Rotterdam zowel prettig in verblijf als klimaatadaptief te maken. En niet geheel onbelangrijk: er worden broodnodige woningen gebouwd. Bij iedere nieuwe woning kan een Rotterdammer weer in zijn of haar geliefde stad blijven wonen.

Wel vindt Pascal Lansink het belangrijk dat er duidelijk wordt gecommuniceerd naar bewoners over wat zij van het vervolgtraject kunnen verwachten. Wat zijn de vervolgstappen en -momenten? 

Pascal Lansink: ‘Het moet voor bewoners helder zijn waar en op welke manier zij kunnen bijdragen en/of meedenken. Dit kan door die helderheid te bieden via de webpagina www.rotterdam.nl/wonen-level/Parkhaven.’

Ook vraagt hij aandacht voor de mobiliteitsopgave bij dit plan. Het Drooglever Fortuynplein is onoverzichtelijk en druk en een mogelijke herinrichting zou bij kunnen dragen aan een betere ontsluiting en betere beleving van het gebied. Tijdens het proces zal de Rotterdamse VVD hier dan ook op toezien.

Kortom, de Rotterdamse VVD ziet veel kansen in het plan voor de ontwikkeling van de Parkhaven. Daarbij moeten de zorgen van bewoners goed worden gehoord. De uitkomsten van de lopende onderzoeken en het Masterplan zullen meer duidelijkheid gaan geven. De Rotterdamse VVD kijkt dan ook uit naar deze bevindingen.

 

Update 18-feb-2021: De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan goedgekeurd.

6 Rotterdammers zijn het hier mee eens

Aan de slag voor Rotterdam