Meer Veiligheid

Veiligheid eerst. Overal in de stad en op elk uur van de dag.

Meer Werk

Voor een Rotterdam van ondernemers en opgestroopte mouwen.

Minder Lokale Lasten

Rotterdammers moeten meer geld over houden voor leuke dingen.

  • 29-07-2015

    De reorganisatie van de gemeente levert een onverwachte tegenvaller op van 34 miljoen euro. De VVD Rotterdam vindt dit een ongekend hoog bedrag en wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij: “We hebben het college gevraagd wanneer deze tegenvaller precies bekend werd en wat het college hier vervolgens aan gedaan heeft. Dit roept de vraag...

  • 21-07-2015

    De invoering van de milieuzone in Utrecht zorgt voor onduidelijkheid en uit onderzoeken zou blijken dat de luchtkwaliteit helemaal niet verbetert. Voor de VVD is dit een bevestiging dat de milieuzone niet moet worden ingevoerd in Rotterdam. “Veel mensen zijn de dupe door de komst van de milieuzone. In de praktijk blijkt het ook nog eens slecht te werken. Dat is in onze ogen voldoende aanleiding om de invoering niet door te laten...

  • 17-07-2015

    De invoering van betaald parkeren op P+R-parkeerplaatsen in Rotterdam zorgt voor een fors lagere bezetting. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die de VVD hierover aan het College van B&W heeft gesteld. “Uit tellingen blijkt dat op alle P+R-plaatsen minder auto’s staan dan vorig jaar, toen het parkeren nog gratis was. De auto’s staan nu in de wijken, wat zorgt voor overlast. Daarom...