zoeken
Nieuws

Het Rotterdamse tramnet

14 april 2023
detail iamge

Rotterdam is constant in ontwikkeling, zo ook het openbaar vervoer van de stad. De laatste tijd zijn er veel investeringen in het OV gedaan en liggen er mooie projecten in het vizier. Denk hierbij aan de metrolijn naar het strand van Hoek van Holland, de toekomstige HOV lijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein ver de nieuwe stadsbrug en de plannen voor twee nieuwe treinstations in Rotterdam op de Oude Lijn bij Feyenoord City en de van Nelle Fabriek.

Er wordt dus fors geïnvesteerd in het OV in Rotterdam, echter zijn er ook onderdelen waarop het minder goed gaat. Het huidige tramnet van Rotterdam sluit niet meer aan bij de stad die continu in ontwikkeling is. Daarnaast zijn het aantal reizigers en daarmee de inkomsten afgenomen. Daarom heeft de MRDH voor Rotterdam een conceptplan toekomstvast tramnet 2030 gemaakt. In 2030 wordt de helft van de huidige tramvloot vernieuwd en er liggen veel plannen om Rotterdamse straten opnieuw in te richten, dus vandaar dat er nu naar het tramnet gekeken wordt. 

De wijkraden hebben in verschillende wijken bewonersavonden georganiseerd waar Rotterdammers hun mening over het plan konden delen met elkaar, de wijkraden en de Rotterdamse raad. Tijdens dit proces hebben de wijkraden goed de meningen van bewoners geluisterd. Deze raden hebben hun visie over het plan van de MRDH met ons gedeeld en daar is ook een uitgebreide reactie door het college op gegeven. Wij willen iedereen bedanken voor hun bijdragen en adviezen. Gezien de honderden e-mails, vele insprekers etc., hebben we niet alles direct kunnen beantwoorden.

De Rotterdamse VVD kijkt terug op een goed proces, met een stevige reactie op het conceptplan van de MRDH van het college als uitkomst. In deze brief zijn nog niet de aangenomen moties en gedane toezeggingen in de raadsvergadering van 13 april verwerkt. 

Er zijn een paar veranderingen in het tramnet die wij willen uitlichten.

Hillegersberg

In het plan van de MRDH staat dat lijn 4 en 8 door Hillegersberg worden opgeheven en dat er een vervangende bus komt. Reden hiervoor is dat deze lijnen relatief weinig reizigers vervoeren. Maar aangezien Hillegersberg wat betreft openbaar vervoer alleen over een tram beschikt en de kosten voor de alternatieven voor de tram hoger zijn dan de tram behouden met een lagere frequentie, is er op aandringen van de VVD voor gekozen om deze lijnen alsnog te behouden. Om dit te bereiken hebben wij samen met de andere coalitiepartijen (Leefbaar Rotterdam, D66 en DENK) moties ingediend en is het plan van de MRDH voor het verdwijnen van tram 4 en 8 in Hillegersberg van de baan. Dus in de toekomst gaat vanaf de Kootsekade de tram, in een lagere frequentie, of met een aftakking richting de Kleiweg (lijn 8) of richting de Molenlaan (lijn 4). Op deze manier blijft heel Hillegersberg bereikbaar met de tram. 

Kralingen

Lijn 21 en 24 van Centraal station, langs de Erasmus Universiteit, naar de Esch blijven rijden. Deze tram komt op de Oostzeedijk - Honingerdijk op een vrije rijbaan te rijden. Hierdoor kan de tram sneller rijden, waardoor de reistijd afneemt, en kan ook de verkeersveiligheid eindelijk aan worden gepakt. Iets waar de Rotterdamse VVD al jaren voor pleit en waar de wijkraad onlangs nog over heeft gesproken met bewoners.

Lijn 7 komt deels te vervallen. Tram 7 zal in de toekomst niet meer over de Oudedijk gaan rijden, maar afbuigen richting de Kralingse plas of de nieuwe woonwijk Nieuw Kralingen. Op de Oudedijk kunnen reizigers als alternatief de metro pakken of gebruik maken van de nieuwe buslijn van Kralingse Zoom naar Station Noord en Melanchtonweg. Om de metro en bussen aantrekkelijker te maken hebben we geregeld dat alle metrostations en bushaltes voor iedereen toegankelijk en veilig zijn. Zo kunnen ook ouderen en mindervaliden veilig met de bus en de metro.

Nieuwe Binnenweg

Het straatbeeld van de langste winkelstraat van Nederland gaat flink veranderen. Momenteel rijden de tram, de auto’s en de fietsers allemaal op dezelfde rijbaan. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. In de afgelopen drie jaar zijn er 190 personen betrokken geweest bij een ongeval op deze weg, waarbij een ongeval zelfs een dodelijk slachtoffer als gevolg had. In het plan wat nu voorligt wordt de tram uit het straatbeeld van de Nieuwe Binnenweg gehaald. Met het wegvallen van de tram kan de straat opnieuw worden ingericht naar een groene winkelstraat waar de auto te gast is. Hierdoor wordt de Nieuwe Binnenweg een aantrekkelijke winkelstraat waar de voetgangers, fietser en auto veilig naast elkaar kunnen rijden.

Als alternatief voor de wegvallende tramlijn 4 kunnen reizigers gebruikmaken van de dichtstbijzijnde tram (lijn 8), metro en bus (lijn 32, die vaker gaat rijden). En er wordt onderzocht of er een buslijn kan gaan rijden over de Nieuwe Binnenweg (inclusief een verlenging naar Spangen). Ook deze bushaltes en metrostations worden goed onderhouden en veiliger gemaakt. Daarnaast hebben wij geregeld dat op alle buslijnen die als vervanging voor de tram gaan rijden de nieuwste bussen van de RET worden ingezet. De nieuwste bussen in combinatie met veiligere en toegankelijke bushaltes zorgen ervoor dat het comfort voor de reiziger in de bus toeneemt en de bus aantrekkelijker wordt.Centrum Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Doorrijden Simon Becker Vincent Karremans
WORD VVD'ER