zoeken
Nieuws

Nieuwe Wet inburgering

09 oktober 2020
detail iamge

Nieuwe Wet inburgering

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in. Dit is goed nieuws, omdat de gemeente nu meer bevoegdheden krijgt om van de inburgering een succes te maken. Zo krijgt de gemeente de regie over het inkopen van taallessen en het bijbrengen van de Nederlandse normen en waarden. Dat is belangrijk, want in het verleden ging dat niet goed. Bovendien begint meedoen in de samenleving bij een goede inburgering.

 

Regie over inburgering

In de nieuwe wet krijgt de gemeente als enige de bevoegdheid om taallessen in te kopen voor mensen die moeten inburgeren. Voorheen lag die verantwoordelijk bij de inburgeraars zelf. Hierdoor ontstond er veel fraude en oplichting door malafide kantoortjes die veel beloofden, maar uiteindelijk de inburgeraar z’n geld aftroggelde zonder taalles te bieden. In de nieuwe wet krijgen dit soort fraudeurs geen kans meer, omdat de gemeente zelf de taallessen inkoopt, de afspraken met de inburgeraar maakt en controleert of deze afspraken worden nageleefd.

Daarnaast krijgt de gemeente de regie over het bijbrengen van de Nederlandse normen en waarden. Dat is van groot belang voor de open samenleving die we hebben, waar iedereen de vrijheid geniet om te zijn wie hij of zij wil zijn. Wil je in Nederland een leven opbouwen, dan zullen mensen die van buiten Nederland komen deze waarden moeten omarmen en participeren in de samenleving.

 

Taaleis omhoog

Met ingang van de nieuwe wet gaat de taaleis omhoog. Nu is het taalniveau wat van inburgeraars wordt verlangd te laag. Het zorgt ervoor dat inburgeraars zichzelf onvoldoende kunnen redden in de Nederlandse samenleving. Immers, wie de taal niet spreekt kan een ander niet begrijpen en plaatst zich daarmee buiten de samenleving. De Rotterdamse VVD vindt dat iedereen die zich hier permanent vestigt de Nederlandse taal machtig moet zijn. Dat wordt met de nieuwe wet gewaarborgd.

 

Hernieuwd vertrouwen

De Rotterdamse VVD heeft hernieuwd vertrouwen in de inburgering met nieuwe Wet inburgering. De problemen uit de huidige wet worden op een nette en zorgvuldige manier opgelost. Dat is goed voor de inburgeraar zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Op naar 1 juli 2021!

Krachtig Rotterdammerschap Tim Versnel Bert Wijbenga
WORD VVD'ER