zoeken
Nieuws

Sneller bouwen, bouwen, bouwen!

10 september 2020
detail iamge

Rotterdam ontvangt 46 miljoen euro uit de Woningbouwimpuls. En dat als één van de eerste gemeente in Nederland! De Woningbouwimpuls is door het kabinet opgezet om de bouw van woningen te versnellen. Die extra woningen zijn hard nodig om het tekort aan huizen in te lopen. We willen immers dat iedereen een fijn plekje in onze stad kan vinden. Het geld wordt met name ingezet voor huizen voor starters en middeninkomens.

Het geld voor de woningbouw kan Rotterdam goed gebruiken. Ook hier is er een tekort aan geschikte woningen. Daarom wordt het geld verdeeld over twee projecten waar écht veel woningen gebouwd kunnen worden. Dat is bij Feyenoord City en bij de Noordrand van het Zuiderpark. Dankzij dit geld is de bouw van deze woningen zeker gesteld en profiteren ook de bewoners uit omliggende wijken.

Bouwwethouder Bas Kurvers zegt hierover het volgende: “We zijn heel blij met de bouw van 6.100 woningen in deze belangrijke gebiedsontwikkelingen”. Aanvullend geeft hij aan: “Met deze ontwikkelingen blijft de bouwproductie in Rotterdam op gang. Dat is niet alleen goed voor de woningzoekenden, maar ook voor de economie en de bouwsector.”

Bouwen voor starters Pascal Lansink-Bastemeijer Tim Versnel Diederik van Dommelen
WORD VVD'ER