zoeken
Nieuws

Opinie: Den Haag moet niet almaar de rekening bij het midden- en kleinbedrijf leggen

05 oktober 2022
detail iamge

Leg niet alle lasten neer bij ondernemers. Die oproep doen de Rotterdamse VVD-gemeenteraadsleden Dieke van Groningen en Diederik van Dommelen aan het kabinet. ‘Uiteindelijk heeft niemand er iets aan als gezonde bedrijven door al deze maatregelen en lastenverzwaringen hun deuren moeten sluiten.’

Tijdens Prinsjesdag kwam het kabinet met een mooi en omvangrijk pakket maatregelen om mensen door deze crisistijd heen te helpen. Voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) was de achterliggende boodschap minder vrolijk. Het helpt als de consument vertrouwen houdt. Tegelijkertijd komen de kosten van de crisis grotendeels bij het bedrijfsleven terecht.

De komende jaren worden bedrijven geconfronteerd met fors hogere lasten. Het verhogen van het minimumloon is wat ons betreft terecht en noodzakelijk. Tegelijkertijd moet het bedrijfsleven deze last dragen. Realiseert men zich wat een minimumloonsverhoging van 10 procent doet voor schoonmaakbedrijven, sportscholen of kledingwinkels?

Ook hogere energielasten hebben forse impact op ondernemers. Bijvoorbeeld voor de glastuinbouwsector. In de Rotterdamse haven draaien sommige bedrijven vanwege hoge energieprijzen op een laag pitje. Niet produceren is goedkoper dan wel produceren. Dan zijn er nog hoge inkoop- en grondstofprijzen, oplopende rentetarieven en coronasteun terugbetalingsverplichtingen.

Extra last

Daarbovenop wordt het opstaptarief in de vennootschapsbelasting met 4 procent verhoogd en de eerste schijf fors ingekort. Dit kan neerkomen op een extra last van circa 30.000 euro per ondernemer.

Het is niet de eerste keer dat ze de rekening eenvoudig bij ondernemers neerleggen omdat Politiek Den Haag denkt dat de bomen bij het bedrijfsleven tot in de hemel groeien. De prestaties en winstcijfers van het grootbedrijf worden in de publieke opinie steeds aangehaald als argument waarom ondernemers zwaarder belast kunnen worden. Dat geldt wellicht voor bedrijven als Shell en Ahold. Maar men vergeet vaak dat voor het merendeel van het Nederlandse MKB de marges flinterdun zijn. Veel ondernemers hebben, sinds corona, nauwelijks vet op de botten.

Waarom juist nu vasthouden

In de dagen rondom Prinsjesdag heeft het MKB gelukkig de nodige aandacht gekregen. De terugbetalingsverplichtingsperiode van coronasteun wordt verlengd naar zeven jaar én er wordt gekeken naar tegemoetkomingen voor hoge energielasten. Maar dan blijft de vraag: waarom juist nu vasthouden aan de lastenverhoging?

Inmiddels kloppen steeds meer MKB-bedrijven aan bij de gemeente voor steun. Tijdens corona heeft Rotterdam alles uit de kast getrokken om lokaal te helpen. Tijdelijke lokale lastenverlichting, extra legesvrije terrasruimte en kwijtschelding van huren. Rotterdam wil ook nu helpen, alleen het kan niet. Terwijl de rijksoverheid een goed gevulde schatkist heeft, kampen steden als Rotterdam met tekorten. Door toenemende kosten op gebied van onder meer (jeugd-)zorg is de financiële ruimte én de invloed op het fiscale rijksoverheidsbeleid nihil.

 

Daarom een oproep aan Den Haag: Blijf oog houden voor het MKB. Leg niet alle lasten neer bij ondernemers, dit tast hun investeringsvermogen aan en heeft grote impact op de arbeidsmarkt. Uiteindelijk heeft niemand er iets aan als gezonde bedrijven door al deze maatregelen en lastenverzwaringen hun deuren moeten sluiten.

 

Kortom, kabinet sta op voor het bedrijfsleven, voor het MKB!

Ondernemersstad Dieke van Groningen Diederik van Dommelen
WORD VVD'ER